Back to top

Galéria súčasných maďarských umelcov je baštou maďarskej kultúry

Publikované: 8. august 2019 - 10:33
Kultúrne zariadenie tento rok oslávilo dvojité jubileum.
Galéria súčasných maďarských umelcov je baštou maďarskej kultúry

Galéria súčasných maďarských umelcov je baštou maďarskej kultúry na Hornej zemi, unikátna v Karpatskej kotline. Zbierku GSMU popri diel hornozemských maďarských výtvarníkov tvoria práce umelcov z Maďarska a maďarských umelcov žijúcich v rôznych častiach Európy.

Kultúrne zariadenie tento rok oslávilo dvojité jubileum. Galériu otvorili pred 25 rokmi, ďalej pod záštitou inštitúcie 20 rokov organizujú výtvarné tábory, pri účasti súčasných maďarských umelcov z Karpatskej kotliny.

S myšlienkou založenia galérie prišiel akademický maliar Lajos Luzsicza a jeho nápad podporil vtedajší primátor Dunajskej Stredy Péter Pázmány. Pri príležitosti výročia kultúrne zariadenie pripravilo výberovú výstavu zo zbierky, ktorá obsahuje vyše 1000 diel, výlučne od súčasných maďarských umelcov. Výtvarníci darovali galérii sochy, obrazy, grafiky a mince.

GSMU každý rok organizuje aj umelecký tábor. Tvorba účastníkov táborov takisto obohacuje zbierku. Tento rok aj umelecký tábor jubiluje, nakoľko bol v poradí dvadsiaty, kedy svoje diela predstavilo 10 výtvarníkov.

Jubilejné výstavy hodnotil spisovateľ János Cs. Tóth, ktorý vyzdvihol, že zbierka galérie obsahuje výlučne diela vysokej umeleckej úrovne. Práce umelcov udávajú smer a evokujú myšlienky.

Pri príležitosti výročia GSMU pozdravil aj viceprimátor Dunajskej Stredy a predseda kuratória László A. Szabó. Vyjadril sa, že galéria je jedinečná, ojedinelá a vzácna, čo dokazuje aj skutočnosť, že čoraz viac umelcov chce vystavovať v priestoroch kultúrnej inštitúcie.

Na dvojité jubileum GSMU vydala svoj 5. katalóg, ktorý predstavuje diela pridané do zbierky v rokoch 2007–2012. Dunajskostredská Galéria súčasných maďarských umelcov plánuje prezentovať zbierku vo forme výstavy aj v Maďarsku a ďalších mestách mimo hraníc.

dunstreda.sk

Toto ste už čítali?

Cookies