Back to top

Geometria, ani trochu nie so znakovou hodnotou

Publikované: 28. november 2020 - 13:23
Výstavu pod názvom Geometria a gesto je možné zhliadnuť od soboty 28. novembra v Maďarskej galérii Súčasník. Na vernisáž, žiaľ, ani teraz nebola príležitosť, na výstavu sa snažia prilákať záujemcov jej kurátorka Mária Szakáll a naše fotografie.
Geometria, ani trochu nie so znakovou hodnotou

Mária Szakáll, podpredsedníčka kuratória galérie na náš dopyt odpovedala, že tentoraz vybrala na výstavu asi 60 diel zo zbierok galérie, ktoré sa nejako viažu k názvu najnovšej výstavy.

„Snáď neprezradím tajomstvo, keď poviem, že samotná geometria je nepostrádateľnou súčasťou mnohých druhov výtvarnej tvorby, a súčasná výstava vyslovene hovorí o tom, aby sa geometrické prvky, geometrické telesá, alebo práve výpovedná symbolika konkrétne objavili v dielach: v maľbách, grafikách, sochách. Úmyselne neuvádzam žiadne mená, z takmer rovnakého počtu tvorcov, aký je počet vystavených diel … Každé jedno dielo je hodnotné samo o sebe, aj keď autori niektorých sa rátajú medzi ozajstné autority vo svojom umeleckom odbore“ - vyjadrila slovami esenciu výstavy kurátorka.

Mária Szakáll vyjadrila nádej, že aj tento výber si získa uznanie návštevníkov, pridá farbu a optimizmus do šedivých dní, najmä v tomto ťažkom období.

Popri tom, že každému popriala veľa pekných zážitkov, vyjadrila nádej, že budúcoročné výstavy sa vo Vermesovej budú otvárať už pred publikom, v zaužívanej forme.

Iván Péter, riaditeľ galérie povedal, že výstava bude prístupná do polovice decembra. Pre pandemické opatrenia sa síce nekonala vernisáž, ale výstavu – pri dodržiavaní súčasných opatrení – si môžu záujemcovia vo Vermesovej vile pozrieť v zaužívaných časoch, teda v pondelok od 9.00-13.00, utorok až piatok od 9.00 – 17.00 a v sobotu medzi 10.00 a 16.00 hodinou.

Text a foto: Rózsár Vince

Toto ste už čítali?

Cookies