Nachádzate sa tu

Hľadanie a nachádzanie

Toto ste už čítali?

Publikované: 2018, máj 12 - 18:37 | Kultúra
V rámci Trnavského samosprávneho kraja sa uskutočnil už XXI. ročník súťaže neprofesionálnych výtvarníkov dňa 3. mája 2018 v galérii Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede. Nielen vernisáž, ale aj slávnostné vyhodnotenie súťaže okresnej i krajskej. Pravdou však je, že oblasť výtvarníctva má v Žitnoostrovskom osvetovom stredisku a v rámci bývalého Západoslovenského kraja oveľa dlhšiu tradíciu – takmer päťdesiatročnú! Za ten čas osveta podporila mnohých nádejných umelcov a nejeden z nich sa stal akademickým sochárom, maliarom či architektom.
Hľadanie a nachádzanie

Program začal hudobným vstupom úplne novej hudobnej formácie ZUŠ

z Dunajskej Stredy, päťčlenná skupina – flautový kvintet, pod vedením hudobnej pedagogičky Mgr. Zuzany Bazsó Horváthovej. Pôsobivé vystúpenie žiačok a ich učiteľky nielenže povzniesol slávnostnú atmosféru, ale spôsoboval zimomriavky v poslucháčoch...

Výtvarné spektrum je postupová súťaž, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum. Je určená pre neprofesionálnych výtvarníkov vo vekových kategóriách od 15 roka života. Do súťaže sa tento rok prihlásilo 91 umelcov so 164 dielami z celého Trnavského kraja. Z okresu DS 18 autorov a 77 diel.

Odborná porota pracovala pod vedením PhDr. Bohumíra Bachratého, CSc. , umeleckého historika s členmi Robertom Almásim , akademickým maliarom a

PhDr. Kornéliou Nagyovou – kunsthistoričkou, ktorá bola aj komisárkou výstavy . Tajomníčkou súťaže je PhDr. Dagmar Madarásová. V krajskej súťaži udelili 11 ocenení a 9 čestných uznaní. V okresnej súťaži jedného víťaza a tri čestné uznania. Podľa slov predsedu poroty B. Bachratého, v celkovom hodnotení dominuje maľba s dôrazom na krajinomaľbu, zátišia a figurálna tvorba. Nachádzanie a tvorenie krásy. Výtvarné spektrum je širokospektrálne „hľadanie a nachádzanie“ – pravdy, hodnôt, zmyslu umenia a ľudského života.

Na vernisáž cestovali výtvarníci a ich priatelia z celého kraja – od Senice, cez Trnavu, Hlohovec, Piešťany, Galantu či Šamorín. Za úrad Trnavského samosprávneho kraja sa zúčastnila zástupkyňa Odboru kultúry Mgr. Silvia Mruškovičová.

V rámci súťaže vydal hlavný organizátor Žitnoostrovské osvetové stredisko (zriaďovateľ TTSK) aj celofarebný katalóg s dvojjazyčným uvedením textov – slovensky a maďarsky. Diplomy, ktoré boli udelené víťazom, boli originálne, vydané len na túto príležitosť. ŽOS pripravilo aj hodnotné dary, ktoré výtvarníci určite s radosťou využijú. V rámci slávnostného otvorenia výstavy bol aj odborný seminár, ktorý viedol akad. maliar Robert Almási. (zoznam víťazov uverejňujeme na inom mieste.) Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava potrvá do 26. V. 2018.

-sve-