Back to top

Hlasitá skúška sirén v piatok

Publikované: 9. december 2022 - 8:56
Dňa 09.12.2022 (piatok) o 12:00 hod. bude akustické preskúšanie sirén hlasitou skúškou.
Hlasitá skúška sirén v piatok

Hlasitá skúška sirén bude vykonaná nasledovne:

  • - Elektronické sirény v majetku MV SR (akustické ozvučenie zabezpečí sekcia krízového riadenia MV SR rádio-data systémom)
  • - Elektronické sirény v majetku "ohrozovateľov" (Umelá ľadová plocha a spoločnosť Istermeat s.r.o.)

Preskúšanie sa uskutoční v súlade s usmernením č. SKR-OOR2-2021/000705-018 "Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2022 – usmernenie" zo dňa 18.11.2021 a v súlade s prílohou č. 1/1 "Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v 2022".

Ďakujeme Vám za pochopenie!

dunstreda.sk

Toto ste už čítali?

Cookies