Back to top

Hlavnou ulicou sa ozýval detský džavot

Publikované: 24. september 2020 - 13:56
V Európskom týždni mobility, v rámci dňa bez áut, mesto uzavrelo Hlavnú ulicu. Akciu pod názvom Zdravšiu dopravu pre všetkých koordinoval úrad ochrany životného prostredia patriaci do pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Takto sa Hlavná ulica stala tichšou ulicou bez áut, zato hlasnou detskou vravou a dostala sa do centra pozornosti z hľadiska pohľadu do budúcnosti.
Hlavnou ulicou sa ozýval detský džavot

„Je deň bez áut – a my sme chceli prinieť také opatrenia, ktoré by zaujali pozornosť obyvateľov mesta. Keby sme nezatvorili Hlavnú ulicu, bol by to deň ako každý iný. Nebol by výnimočný” - uviedol primátor mesta Zoltán Hájos, ktorý tento deň otváral.

Ako povedal, všetci sme prispeli svojou troškou k dosiahnutiu cieľa. Uviedol, že mestská hromadná doprava je tento týždeň bezplatná, a na akcii na Hlavnej ulici si možno pozrieť také dopravné prostriedky, ako je tradičný bicykel či s elektrickým pohonom, ale aj veľa iných, ktoré neznečisťujú prostredie.

Zoltán Hájos potvrdil, že Dunajská Streda rozhodne chce ísť „zelenšou” cestou, preto stavajú cyklistické cesty – práve majú v pláne cyklotrasu na Czibókovej ulici –, a chceli by rozšíriť existujúce mestské stanovištia (medzi inými pri Thermalparku), resp. fyzicky rozšíriť to pri železničnej stanici.

Primátor povedal aj to, že sa osvedčili autá s elektrickým pohonom používané mestskou políciou, ktoré boli kúpené pred štyrmi rokmi, ale aj Gastro DS rozváža stravu do škôl a škôlok elektickým autom. Na základe týchto  skúseností by chceli časom aj mestské autobusy vymeniť za elektrické, ba čo viac, už na budúci rok by chceli zaviesť bezplatné parkovanie pre autá so zelenou poznávacou značkou.

Na otvorení primátor mesta spolu s Attilom Gálom a Zuzanou Dvořákovou, zastupujúcou mestské odpadové hospodárstvo FCC Slovakia odovzdali ceny projektu Kukamanó víťaznej Základnej škole Ármina Vámbéryho, resp. mestským materským školám. Popri cenách každá škôlka dostala darčekovú poukážku v hodnote 110 eur, za ktoré môžu nakúpiť hračky pre deti.

Podľa Zuzany Dvořákovej, manažérky podniku pre komunikáciu, už ukončili 11. sezónu, a veľkú časť zberu spomedzi zúčastnených škôl regiónu južného Slovenska, 180 ton triedeného odpadu, odovzdali práve školy nášho mesta – na čele so Základnou školou Ármina Vámbéryho.

Počas dňa čakal na deti materských škôl a žiakov základných škôl na ne šitý program – o tom sme už obšírnejšie informovali TU.

Pozrite si našu obrazovú galériu.

(na)

Toto ste už čítali?

Cookies