Back to top

Investície naďalej pokračujú

Publikované: 30. marec 2022 - 19:17
Riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda prebehlo 29. marca. Plénum medzi inými bodmi odsúhlasil novelu rozpočtu na rok 2022, podporu verejnoprospešných služieb a projektov z rozpočtu mesta. Zastupiteľstvo odsúhlasilo aj príjemcov mestských ocenení a zaoberalo sa aj možnosťami pomoci ukrajinským utečencom.
Investície naďalej pokračujú

Zastupiteľstvo najprv schválilo čerpanie rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2021, následne novelu rozpočtu na rok 2022.

Referát primátora Zoltána Hájosa odzrkadľoval v prvom rade, že máme za sebou pomerne hektický rok, veď v roku 2021 zastupiteľstvo novelizovalo rozpočet Dunajskej Stredy až sedemkrát – napriek tomu z hľadiska financií má mesto za sebou úspešný rok. Napríklad, v porovnaní s rokom 2016 sa príjmy zvýšili o 50%. Vďaka dani z rozvoja, resp. čiastkovým daniam mohli počítať s vyšším príjmom z daní o čiastku jedného milióna eur. Novelou rozpočtu zas môže mesto hospodáriť s plusom viac ako šesť miliónov eur. Mesto stojí pevne na nohách, investície boli, resp. priebežne pokračujú. Prebehla rekonštrukcia najdôležitejšej časti Trhoviska, priebežne pokračujú aj terénne úpravy. V tomto roku sa úplne zrenovuje basketbalové ihrisko, objavia sa aj úplne nové športové možnosti, napr. teqball. Na rekonštrukciu Materskej školy na Námestí priateľstva chcú použiť európske zdroje, tak isto aj na úplnú rekonštrukciu bábkarskej miestnosti v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára. Ďalej vytvorenie viacerých možností pripojenia na internet prostredníctvom programu WIFI4 EU, a tiež vybudovanie karanténnej stanice pre psov. V tomto roku sa začne výstavba do zeme zapustených kontajnerov, od čoho si mesto sľubuje vytvorenie čistejšieho prostredia v meste. V roku 2022 sa z celkového množstva kontajnerov na tento spôsob zmení asi ich tretina, v priebehu troch rokov plánujú vymeniť všetky kontajnery.

Pokračuje rekonštrukcia ciest a parkovísk, tak sa popri iných zrekonštruuje napr. Hroznová, Lipová ulica, Ulica Lászlóa Amade, ako aj časti ulíc Ružový sad a Boriny. V nedávnej dobe úplne zrekonštruovali pasáže v okolí katolíckeho kostola, táto časť dostane aj nové led osvetlenie. V pláne je aj rekonštrukcia fontány pre Csaplárom, kde sa zabuduje nové led osvetlenie, ako aj moderné zážitkové prvky.

Zastupiteľstvo odsúhlasilo aj rozšírenie mestských ocenení, tak sa do ich radu dostane aj ocenenie mesta Dunajská Streda Pro Educatione, čiže za vzdelávanie.

Popri diplomoch, ocenené osobnosti dostanú aj bronzové medaily, a síce od dunajskostredského sochára Györgya Lipcseyho. Čestný občan mesta zas prevezme bronzový kľúč od mesta.

Ocenenia odovzdajú v rámci mestských osláv dňa sv. Juraja. V roku 2022 cenu Čestný občan mesta Dunajská Streda obdrží básnik, spisovateľ a organizátor verejného a kultúrneho života Gyula Hodossy, cenu mesta Dunajská Streda Pro Urbe na poli spoločenského života za celoživotné dielo obdrží in memoriam duchovný otec János Karaffa, za činnosť na poli športu posmrtne futbalový tréner István Takács a za prácu na poli kultúry osvetár Károly Héger, bývalý riaditeľ Regionáleho osvetového strediska Dunajská Streda.

Novozaložený rad ocenení Pro Educatione na galavečere osláv sv. Juraja prevezme Teréz Knapp, učiteľka Materskej školy Eleka Benedeka.

Zastupiteľstvo odsúhlasilo finančnú dotáciu z rozpočtu mesta v zmysle príslušnej vyhlášky pre verejnoprospešné služby, verejnoprospešné a verejné ciele pre verejné, športové a občianske organizácie.

Ešte predtým však vyňali z menovaných vyššou sumou dotovanú základinu Merkúr a občianske združenie pri Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára. Tieto totiž, keďže sú mestskými organizáciami, budú podporené z iných zdrojov. Tak sa napokon podarilo mestskému zastupiteľstvu odsúhlasiť všetky návrhy.

V súvislosti s dotáciami viacerí poslanci vyjadrili nespokojnosť s činnosťou hodnotiacej poroty, jej chybami, a žiadali, aby sa k hodnoteniu vrátili pôvodné odborné komisie. Touto otázkou sa budú odborné komisie zaoberať neskôr.

Zastupiteľstvo odsúhlasilo aj projekt revitalizácie a premeny parku na Námestí priateľstva na rekreačnú zónu, ako aj projekt „Zvýšenia kybernetickej bezpečnosti mesta Dunajská Streda“, cieľom ktorého je posilnenie online bezpečnosti.

Ako nový bod programu sa dostal na rokovanie zastupiteľstva podnet primátora ohľadom pomoci utečencom pred rusko-ukrajinskou vojnou. Tento návrh zastupiteľstvo podporilo. (O podrobnostiach sa môžete dočítať na 2.-3. strane nášho hlásnika, v článku Primátor odpovedá.) Na margo tohto, samospráva zvolá mimoriadne zasadnutie, kde budú chcieť prijať balík opatrení na pomoc ukrajinským utečencom v skrátenom konaní.

(nagy)

Toto ste už čítali?

Cookies