Back to top

Ivan Ivančin: Podporujeme prijatie všeobecného smerovania k aktu o gigabitovej infraštruktúre

Publikované: 8. december 2023 - 9:34
V Bruseli sa 5. decembra uskutočnilo zasadnutie ministrov Rady Európskej Únie pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (Rada TTE), na ktorom Slovensko reprezentoval štátny tajomník MIRRI SR Ivan Ivančin. Hlavnou témou zasadnutia bola kľúčová regulačná iniciatíva, Akt o gigabitovej infraštruktúre (GIA).
Ivan Ivančin: Podporujeme prijatie všeobecného smerovania k aktu o gigabitovej infraštruktúre

Predložený návrh predsedníctva považujeme teraz za pružnejší, zohľadňuje pripomienky členských štátov a prakticky posilňuje ich flexibilitu. Napriek zmene právnej formy nástroja oceňujeme práve flexibilitu pre členské štáty v podobe minimálnej harmonizácie, ktorá umožňuje stanoviť prísnejšie a podrobnejšie pravidlá než sú tie, ktoré sú stanovené v nariadení. Oceňujeme doplnenie a jasnosť čl. 5, podľa ktorého sa koordinácia stavebných prác vzťahuje na všetky hospodárske subjekty. Preto by sme chceli vyjadriť podporu prijatiu všeobecného smerovania a začatiu rokovaní s Európskym parlamentom,“

uviedol štátny tajomník MIRRI SR Ivan Ivančin.

Cieľom smernice (Broadband Cost Reduction Directive - BCRD) o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie na internet je uľahčiť a stimulovať zavádzanie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí. S rastúcim dôrazom na digitalizáciu a inovácie by revízia smernice mala prispieť k zlepšeniu pokrytia internetovým pripojením v obciach a verejnej správe. Snaha o zníženie týchto nákladov môže zvýšiť záujem poskytovateľov o investície do vidieckych oblastí. Tým sa môže zvýšiť dostupnosť rýchleho internetu v odľahlých a menej obývaných oblastiach, kde je inak náročné dosiahnuť dostatočné pokrytie.

Ďalšie návrhy, ktoré súvisia s technologickou suverenitou Slovenskej republiky, budeme podporovať. Ide o návrhy ku kybernetickej solidarite a kybernetickej odolnosti ako aj nariadenie o elektronickej peňaženke EÚ občana, ktorú bude využívať na verejné a súkromné služby online aj offline v celej EÚ.

MIRRI SR

Toto ste už čítali?

Cookies