Back to top

J. Horecký: Pripravované zmeny v škole predstavíme učiteľov v každom okrese

Publikované: 27. apríl 2023 - 18:22
Rezort školstva predstaví nový štátny vzdelávací program osobne riaditeľom škôl a samotným učiteľom v regiónoch. Osobné stretnutia sa uskutočnia od 2. mája do 23. júna v každom okrese, dokopy je naplánovaných 79 stretnutí. Autori nového kurikula a zástupcovia rezortu školstva predstavia najzásadnejšie zmeny kurikulárnej reformy a proces postupného zavádzania zmien. Pozvánku na osobnú prezentáciu dostali všetky základné školy.
J. Horecký: Pripravované zmeny v škole predstavíme učiteľov v každom okrese

Slovenská republika schválením nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy splnila dôležitý míľnik Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorého súčasťou je nový štátny vzdelávací program pre základné školy zameraný na naplnenie potrieb vzdelávania pre 21. storočie. „Ukončili sme náročný proces tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu v odborných autorských tímoch, čím sme dosiahli dôležitý míľnik na ceste k novej podobe vzdelávania v základných školách. S prvými štyridsiatimi školami nastupujeme na cestu zavádzania zmien priamo do škôl a do tried. Na začiatku tejto cesty ponúkame riaditeľom a učiteľom základných škôl možnosť bližšie spoznať novú kvalitu vzdelávacích štandardov na osobných stretnutiach,“

- hovorí minister školstva Ján Horecký.

Od 2. mája do 23. júna budú preto osobné stretnutia formou infoseminárov, ktoré budú zamerané na oboznámenie zástupcov učiteľských zborov škôl s piliermi nového vzdelávacieho programu. Cieľom osobných stretnutí je na konkrétnych ukážkach priblížiť zmeny v novom štátnom vzdelávacom programe s priamou väzbou na vzdelávacie štandardy a zároveň predstaviť plán postupného zavádzania nového kurikula s podporou pre školy. Jednotlivé semináre organizačne zastrešujú krajské pracoviská NIVaM. Na stretnutiach v regiónoch budú prítomní členovia a členky kurikulárnych komisií zodpovedných za prípravu kurikulárnej reformy.

Potrebujeme sledovať, do akej miery nový dokument smeruje pedagógov k tomu, aby namiesto odovzdávania hotových vedomostí učili svojich žiakov tieto vedomosti získavať a na základe nich samostatne myslieť a zodpovedne konať,“

hovorí Martin Kríž, riaditeľ odboru kurikula a inovácií MŠVVaŠ SR.

Prvých 40 škôl začne zavádzať nový štátny vzdelávací program v experimentálnom overovaní už v školskom roku 2023/2024, v ďalších dvoch rokoch prechodného obdobia sa postupne zapoja aj ďalšie školy tak, aby od školského roka 2026/27 zaviedli nové kurikulum všetky základné školy do prvých ročníkov.

MŠVVŠ SR

Toto ste už čítali?

Cookies