Nachádzate sa tu

Ja som s vami osobne

Toto ste už čítali?

Publikované: 2018, december 24 - 18:44 | Správy
Iz 7:14 Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.
Ja som s vami osobne

Vážení čitatelia!

Opäť prežívame obdobie adventu a vianočných sviatkov. Väčšinou ich prežívame spolu s našou rodinou, priateľmi susedmi. Pán Boh tiež chce vždy byť s nami. Chce byť s nami pri našich oslavách aj počas našich ťažkých chvíľ. Chce byť v úplnom strede a jadre nášho života. V osobe Pána Ježiša Krista sa Boh stal ľudskou bytosťou, aby mohol byť s nami. Dokázal to zázračným spôsobom tým, že sa narodil z panny menom Mária. V Biblií čítame dávne proroctvo: „Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Immanuel; to v preklade znamená Boh s nami“ (Mat 1:23). 

Pri narodení Pána Ježiša Boh prišiel na túto zem, aby mohol byť s nami a aby sa postaral o vážnu vec – aby nás zachránil od večných dôsledkov našich chýb. Boh je s nami v Ježišovi Kristovi. Smieme Ho osobne poznať, mať s Ním osobný vzťah. To je pre niektorých ľudí úplne neznáma myšlienka. Nevedia si predstaviť, že by sa mohli s Bohom rozprávať a zároveň poznávať jeho myšlienky. My môžeme užívať túto výsadu. 

Keď sa modlíme, nebojme sa používať vlastné slová. Nemusíme hovoriť len naučené vzorové modlitby. Povedzme Bohu vlastnými slovami, čo pre nás znamená, za čo Mu ďakujeme, o čo Ho prosíme! Isteže si potrebujeme uvedomovať, že On je všemohúci Boh a my sme len biedni ľudia, že to nie je dialóg ako s kamarátom pri pive. No zároveň môžeme pamätať na slová Pána Ježiša, že Boha smieme oslovovať „Otec náš nebeský“ a Krista svojim Pánom a Učiteľom, ale aj - Priateľom. On sám povedal: „Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem; nenazývam vás viac sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože všetko som vám oznámil, čo som počul od svojho Otca.“
Nebojme sa modliť aj nahlas. A nebojme sa modliť aj spolu s inými vlastné hlasité modlitby. Modlime sa takto so svojimi blízkymi doma alebo so svojimi bratmi a sestrami v kostole. S Bohom môžeme mať osobný vzťah, no nemusí to byť záležitosť výsostne súkromná. Tak sa to prejavuje aj pri  modlitbe.

Podobne je to aj s čítaním Božieho slova. Pán Boh sa nám dáva poznať osobne. Zjavuje nám svoje myšlienky, svoju vôľu pre nás osobne. Prehovára do môjho a tvojho života. Aby nás obohatil. Preto otvorme Mu svoju myseľ  a srdce! Buďme bdelí a vnímaví na Jeho slovo! Čítajme si ho každý deň, premýšľajme nad ním a aplikujme ho do života! Božie slovo je pre nás veľkým darom. Bolo by to s nami veľmi zlé, keby nám Jeho slovo zostalo skryté. Hlad po Božom slove je asi ešte horší, než hlad po telesnom chlebe. Kde nepočuť Božie slovo, tam prichádza medzi ľudí hotové peklo.

Radujme sa z toho, že Boh je s nami! Tešme sa z toho, že s Ním môžeme mať osobný vzťah. Tento vzťah viery raz prerastie do videnia a plnosti spoločenstva. To je naša nádej a radosť. Amen.

Jozef Horňák 
evanjelicky námestný farár

Tagy: Vianoce