Back to top

Jarná škola cyklodopravy

Publikované: 27. marec 2023 - 11:10
Krajská inovačná rozvojová agentúra pokračuje vo vzdelávaní v oblasti cyklistickej dopravy pod záštitou Ministerstva dopravy SR v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a mimovládnymi organizáciami Cyklokoalícia a Občianska cykloiniciatíva (OCI BB).
Jarná škola cyklodopravy

Vzdelávací cyklus "Jarná škola cyklistickej dopravy" sa v štyroch blokoch zameria na témy:

  • verejný priestor a mobilita,
  • spôsoby využívania dát pre lepšie pochopenie a plánovanie cyklistickej dopravy,
  • bezpečné školské ulice,
  • či potenciál partnerstiev v rozvoji cyklistickej dopravy.

Registrácia je otvorená pre záujemcov z radov verejnej správy, neziskového sektoru, pracovníkov v oblasti dopravy, udržateľnej mobility a projektových manažérov do 27.3.2023.

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies