Back to top

Jubileum a modernizácia na internáte strednej školy

Publikované: 22. december 2023 - 13:28

Internát Spojenej školy Gyulu Szabóa 21 bol odovzdaný pred päťdesiatimi rokmi. Vzdelávacia inštitúcia pri príležitosti jubilea usporiadala slávnosť. Výročie poskytlo aj príležitosť začať s postupnou modernizáciou študentskej ubytovne.
 

Cookies