Back to top

JUDr. Zoltán Hájos: „Potrebujeme istotu a stabilitu. Našou úlohou je zabezpečiť, aby každá mestská inštitúcia mala teplo, svetlo a energiu potrebnú na fungovanie.“

Publikované: 15. október 2022 - 8:35
Október, mesiac seniorov, nám pripomína, že starším spoluobčanom by sme mali vždy venovať zvýšenú pozornosť. Primátor Zoltán Hájos v mene samosprávy mesta Dunajská Streda každoročne v tomto čase navštevuje obyvateľov mestských zariadení pre seniorov.
JUDr. Zoltán Hájos: „Potrebujeme istotu a stabilitu. Našou úlohou je zabezpečiť, aby každá mestská inštitúcia mala teplo, svetlo a energiu potrebnú na fungovanie.“

Návšteva sa uskutočnila aj tento rok a hoci malú pozornosť pre obyvateľov zariadenia na Ul. gen. Svobodu mohli z opatrnosti odovzdať iba pri vchode do inštitúcie, v zariadení na Nám. priateľstva obyvatelia už čakali primátora, ktorého tam sprevádzal aj jeho zástupca Attila Karaffa.

Dostavili sa mnohí seniori bývajúci v zariadení, určite aj preto, lebo v uplynulých dvoch rokoch sa podobné stretnutie z dôvodu pandémie nemohlo uskutočniť. O príjemnú atmosféru sa postarala speváčka Katarína Kollár, riaditeľka Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede, ktorá prítomných potešila krásnymi dojímavými melódiami.

„Veľmi ste nám chýbali,“ povedal vo svojom príhovore primátor Zoltán Hájos s odkazom na stretnutia zrušené kvôli koronavírusu, „lebo ak je to možné, vždy k vám prichádzame s radosťou a dobrým srdcom. Žiaľ, na pandémiu sme neboli a nemohli byť pripravení,“ so smútkom myslel na tých obyvateľov zariadenia, ktorí odišli počas pandémie.

„Hoci som to už viackrát povedal, rád by som aj dnes dôrazne vyjadril uznanie voči vám a vašej práci, keďže bez vášho aktívneho pričinenia sa v prospech komunity by naše mesto a región neboli tým, čím sú dnes. Ďakujeme, že ste veľkou mierou prispeli k rozvoju nášho mesta,“ povedal Zoltán Hájos. Primátor v odpovedi na otázku prítomných hovoril aj o aktuálnej energetickej kríze a nezmyselnej vojne zúriacej v našom susedstve.

„Pred niekoľkými rokmi sme si nemysleli, že by sa v Európe mohla rozvinúť vážna energetická kríza.

Preto je pre mňa v Dunajskej Strede jednou z najdôležitejších priorít, nech sa deje čokoľvek, aby ste boli vy, naši školáci a škôlkari v bezpečí. Potrebujeme bezpečnosť a stabilitu. Musíme zabezpečiť, aby každá mestská inštitúcia mala teplo, svetlo a energiu potrebnú na fungovanie a v neposlednom rade musíme dokázať zaplatiť našich zamestnancov, pretože oni zabezpečujú živobytie svojich rodín. Táto bezpečnosť je teraz najdôležitejšia a iba keď ju dokážeme garantovať, až potom môžeme premýšľať o ďalšom rozvoji v budúcnosti. Zdôrazňujem však, že rovnako ako v predchádzajúcej ťažkej situácii, aj teraz nájdeme možnosť udržať mestské inštitúcie v bezpečí.“- dodal primátor. „Naša sila je v komunitách a rodinách, ktoré si dokážu navzájom pomáhať a podporovať sa v ťažkých životných situáciách. A toto nie je málo, keďže v komunite sa skrývajú dôležité hodnoty“,

skonštatoval Zoltán Hájos, ktorý na záver stretnutia spolu s viceprimátorom potešil prítomných seniorov aj milou pozornosťou.

(nagy)

Toto ste už čítali?

Cookies