Back to top

Kampaň za dôležitosť vzdelávania v materinskom jazyku

Publikované: 17. marec 2023 - 11:29

Zväz Rákócziho už dlhé roky vedie kampaň za dôležitosť vzdelávania v materinskom jazyku s cieľom povzbudiť maďarských rodičov, aby zapísali svoje deti do škôl s  vyučovacím jazykom maďarským. V rámci kampane sa nedávno vo viacerých mestách, aj v Dunajskej Strede sa objavili billboardy.
 

Cookies