Back to top

Kancelária prvého kontaktu: Štatistiky za rok 2021

Publikované: 31. január 2022 - 19:38
V kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu v Dunajskej Strede bolo v minulom roku vybavených takmer stotisíc žiadostí.
Kancelária prvého kontaktu: Štatistiky za rok 2021

Po príchode do kancelárie prvého kontaktu si občan s cieľom vybavenia, resp. informovania sa ohľadom evidencie obyvateľstva, sociálnych služieb, miestnych daní, poplatkov, vybavenia matričnej agendy, či overovania popisov a listín, musí vygenerovať poradové číslo prostredníctvom kiosku vyvolávacieho systému. Občan si podľa potreby zvolí službu, ktorú si praje vybaviť v kancelárii prvého kontaktu, pričom správny výber služby/okienka výraznou mierou urýchľuje proces vybavovania úradných záležitostí.

Za rok 2021 bolo vo vyvolávacom systéme evidovaných celkovo 94.142 prípadov.

Takmer štvrtina všetkých oficiálnych úkonov súvisí s overovaním listín. Klienti túto službu využili až 23.470-krát.

Vysoká je aj návštevnosť pokladne, kde môžu zaplatiť miestny poplatok aj tí, ktorí nechcú alebo nemôžu uhradiť poplatky bankovým prevodom; dá sa tu platiť v hotovosti alebo kreditnou kartou. Pokladňu navštívili občania celkovo 20.434-krát. Mestský úrad aj touto cestou pripomína občanom, že viaceré poplatky je možné platiť aj online a prosí občanov o využite tejto možnosti.

S otázkami ohľadom miestnych daní a poplatkov, vrátane otázok a podnetov súvisiacich s poplatkom za komunálny odpad, sa na kanceláriu obrátilo 18.724 ľudí.

Na matričnom úrade vybavovalo svoje záležitosti viac ako desaťtisíc občanov (13.578), evidenciu obyvateľstva navštívilo 9.372 a zákaznícke okienko sociálnych služieb 8.564 ľudí.

Z ročných štatistík vyplýva, že za jeden pracovný deň v roku 2021 bolo v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu v Dunajskej Strede vybavených v priemere 375 prípadov.

Pri vybavovaní úradných záležitostí je možné s úradom komunikovať aj elektronicky a to buď prostredníctvom služby „všeobecnej agendy“ zverejnenej na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) alebo využitím elektronických formulárov zverejnených mestom na stránke https://dunstreda.sk/elektronicke-sluzby. V niektorých prípadoch je možná aj komunikácia prostredníctvom e-mailu.

Podľa štatistických údajov za rok 2021 bolo v informačnom systéme správy registratúry úradu evidovaných spolu 13.554 prichádzajúcich podaní, z toho 2 989 bolo doručených prostredníctvom ÚPVS a 39.379 odoslaných záznamov, z toho 6 951 prostredníctvom ÚPVS.

dunstreda.sk

Toto ste už čítali?

Cookies