Back to top

Keď chceš, tak to zvládneš

Publikované: 14. jún 2020 - 10:42
Po obmedzeniach kvôli pandémii sa život v Žitnoostrovskom múzeu znova začal osobitou vernisážou výstavy maliara Jozefa Ďuračku pod názvom Paralelity, ktorej sme sa zúčastnili aj my.
Keď chceš, tak to zvládneš

Prítomných privítala moderátorka Edit Tilajčík, medzi inými viceprimátora Dunajskej Stredy Attilu Karaffu, riaditeľku Mestského kultúrneho centra Benedeka Csaplára Tímeu Takács, riaditeľku Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede Katalin Kollár, riaditeľa Žitnoostrovského múzea, ktorý výstave poskytol domov Ivána Nagya, predsedu Rotary Clubu DS Árpáda Domsitza, a v neposlednom rade maliara Jozefa Ďuračku,

Po osviežujúcich hudobných minútach, ktoré prítomným sprostredkovali Bazsó- Horváth Zsuzsanna a Tóth Sára, sa slova ujal Árpád Domsitz, predseda dunajskostredského Rotary klubu.

Poďakoval sa za možnosť podieľať sa na organizácii takejto významnej výstavy. Pripomenul, že jedným z hlavných cieľov Rotary je pomáhať druhým, preto je táto výstava pre nich obzvlášť dôležitá. Vyjadril presvedčenie, že aj v budúcnosti budú mať príležitosť pokračovať v pomoci, ako to robia už roky. Po krátkom príhovore poprial prítomným krásne zážitky pri prehliadke výstavy. 

Jozef Ďuračka predstavil prítomným vystavené diela a v krátkosti ich oboznámil s ich históriou. Svoje vystúpenie začal hrou, jeho slová prítomnému obecenstvu tlmočila Edit Tilajčík. 

Požiadal prítomných, aby, kým on bude počítať, zatvorili oči, a pokračoval: „Predstavte si, že už oči nikdy neotvoríte, nikdy neuvidíte svojich milovaných, ani seba v zrkadle, už nikdy nebudete vidieť západ slnka, nič, iba tmu...“.

Keď dopočítal, vysvetlil podstatu tejto hry: uvedomme si, aké krehké sú pre nás tak jednoznačné veci, v okamihu sa môže všetko zmeniť.

Keď hovoril o výstave, spomenul známu osobnosť, Petra Sagana, trojnásobného majstra sveta v cyklistike. Lebo táto výstava hovorí o tom, že meno Petra Sagana pozná každý, ale napríklad paralympika Jozefa Metelku, ktorý je päťnásobným majstrom sveta, takmer nikto. Výstava hovorí aj o jeho pocitoch, o ľútosti a spolupatričnosti, ktorú najskôr pociťoval k ľuďom s hendikepom, a ktorý sa u neho neskôr zmenil na obdiv, úctu a uznanie. Hovorí aj o tom, koľko sily nám môžu dať tí, ktorí dosiahli takéto výsledky, ako športovci na portrétoch, nakoľko to môže byť pre nás inšpiratívne. O tom, akí vieme byť nepozorní voči ľuďom žijúcim okolo nás. Hovorí aj o tom, že na vystavených portrétoch sú si všetci rovní, vôbec nevidieť, kto je zdravý a kto žije s hendikepom. 

Najdôležitejším posolstvom týchto diel je to, že keď sme vytrvalí, môžeme veľa dosiahnuť.

Poďakoval sa za pomoc, prístup Rotary Clubu DS a Žitnoostrovského múzea, za to, že sa tieto diela dostali aj k tu žijúcim občanom, resp. tým 26 športovcom, ktorí súhlasili s využitím ich fotografií. Dodal, že diela sa dajú aj zakúpiť, sumou za predané diela podporia dobročinné projekty. V súčasnosti sa už chystá séria dokumentov o týchto športovcoch, v pláne je aj vyhlásenie výtvarnej súťaže pre mladých ľudí.

Od autora diel sme sa dozvedeli okrem iného aj to, že dunajskostredská výstava je v tomto roku druhá v poradí. Po výstave v Slovenskom národnom divadle vo februári by ju boli inštalovali na Európskych majstrovstvách sluchovo postihnutých, ale žiaľ, pre pandémiu sa tieto nezrealizovali, súťaž presunuli na budúci rok.

Výstavu s názvom Paralelity, s portrétmi známych slovenských športovcov, paralympikov si vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea môžete pozrieť do 27. júna 2020.

Snímky zhotovené na vernisáži si môžete pozrieť v našej Obrazovej galérii.

Text a foto: Rózsár Vince
preklad: -esz-

Toto ste už čítali?

Cookies