Back to top

Kniha vzdáva hold pamiatke doteraz neznámej osobnosti maďarskej revolúcie a boja za slobodu

Publikované: 7. jún 2024 - 15:13

Kniha A nyargonc, ktorá bola predstavená v Žitnoostrovskom múzeu a ktorú redigoval Jenő Görföl, vzdáva hold pamiatke doteraz neznámeho vrchného poručíka Gyulu Takácsa, osobnosti maďarskej revolúcie a boja za slobodu v rokoch 1848/49, ktorý mal spojitosť so Žitným ostrovom.

Cookies