Back to top

Koľaj nie je ihrisko

Publikované: 7. august 2021 - 11:25
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) opakovane vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate.
Koľaj nie je ihrisko

V období od 06. júla do 02. augusta 2021 evidujú ŽSR 9 zrážok vlaku s osobou, z toho 8 smrteľných a taktiež 7 zrážok vlaku s motorovým vozidlom.

ŽSR prosia aj rodičov, aby informovali svoje deti o nebezpečenstvách, ktoré im hrozia na železničných tratiach a v ich okolí a o možných dôsledkoch, ktoré pre ne z prítomnosti na takýchto miestach vychádzajú.

ŽSR sa okrem tragických mimoriadnych udalostí pravidelne stretávajú aj s VANDALIZMOM, preto opätovne upozorňujú aj na nebezpečné dôsledky vandalizmu, a teda aj úmyselného poškodzovania majetku.

Oblastné riaditeľstvá a Správa majetku sa s témou vandalizmu stretávajú takmer denne, keď dochádza ku kladeniu rôznych predmetov nepovolanými osobami na koľajnice (kamene, betónové dielce, drevo, kovové predmety a pod. – možnosť vzniku nehôd), prípadne hádzanie predmetov do prechádzajúcich vlakov spôsobuje rozbitie okien dopravcov, čo spôsobuje nielen materiálne škody ale dochádza aj k poškodeniu zdravia osôb vo vlakoch.

Škody spôsobené vandalizmom na rôznych zariadeniach ŽSR sa pohybujú ročne v desiatkach tisíc eur.

Prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici, či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a eliminovala trestnú činnosť.

facebook / ŽSR

Toto ste už čítali?

Cookies