Back to top

Konala sa schôdza Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet

Publikované: 18. január 2019 - 12:13
17. januára sa na mestskom úrade konala novoročná schôdza Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet. Členov vítali viceprimátori A. Szabó László a Karaffa Attila.
Konala sa schôdza Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet

Prítomní členovia začali plánovať program spolku pri príležitosti blížiacich sa Dní sv. Juraja.

Toto podujatie pripadne v tomto roku na 24. – 28. apríla.

Na programe sa aj v tomto roku bude podieľať aj Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet, na 25. apríla zorganizuje súťaž o histórii mesta pre žiakov druhého stupňa základných škôl, ktorá sa bude konať v Galérii súčasných maďarských umelcov, potom v ten deň večer sa bude odovzdávať Cena sv. Juraja.

Spolok Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet, ktorý vznikol v roku 2014 má za cieľ uchovávať historické, stavebné a kultúrne hodnoty Dunajskej Stredy. Založila tradíciu udeľovanie Ceny sv. Juraja na ocenenie tých, ktorí šíria dobré meno Dunajskej Stredy.  

Doterajšími nositeľmi Ceny sv. Juraja sú Zsidó János, bývalý rímskokatolícky farár, Čestný občan mesta, Cséfalvay Erzsébet, bývalá poslankyňa mesta, Soós Lajos, legendárna postava divadelníctva v meste v rokoch 1960 – 70 a Görözdi Miklós, kňaz reformovanej cirkvi in memoriam.

Toto ste už čítali?

Cookies