Back to top

Konkurz: Na mladých tvorcov predstavujúcich Dunajskú Stredu čakajú hodnotné ceny

Publikované: 22. január 2020 - 11:15
Perfects a.s., ktorý prevádzkuje mestské médiá, vypisuje konkurz pre mladých, narodených v rokoch 2000 – 2006, aby krátkym, maximálne trojminútovým videom predstavili krásy, hodnoty Dunajskej Stredy tak, ako ich oni vidia.
Konkurz: Na mladých tvorcov predstavujúcich Dunajskú Stredu čakajú hodnotné ceny

„Sme zvedaví, ako  mladí, narodení na prelome tisícročia, vidia naše mesto, ako by ho predstavili takpovediac jazykom dnešného sveta – teda videom. Boli by sme radi, keby sme cez ich tvorbu videli každodennú Dunajskú Stredu z nového hľadiska” - povedal v súvislosti s vypísaním konkurzu viceprimátor mesta a predseda Perfects-u László A. Szabó.

Tí, ktorí sa mienia zapojiť do konkurzu, majú čas do konca marca vyhotoviť krátky farebný film predstavujúci mesto, v trvaní minimálne 1 minútu, najviac však 180 sekúnd. Môžu použiť mobil, fotoaparát, videokameru či iný prístroj – podstatné je, aby ukázali, ako vidia mesto a aby to urobili pre nich charakteristickým spôsobom.

„Na víťazov čaká kamera a ďalšie hodnotné ceny, ale ani tí, ktorí sa nedostanú na pomyselné stupne víťazov, neodídu naprázdno. Popri vecných cenách je netajeným cieľom, aby sme najtalentovanejším mladým ľuďom dali možnosť rozvoja v mestských médiách, teda súťaž môže prispieť aj k budovaniu ich kariéry” - vyzdvihol Péter Rajkovics, riaditeľ podniku prevádzkujúceho mestské médiá.

Vybrané diela by potom predstavili na tohtoročnom letnom festivale v Dunajskej Strede, ako i na ďalších festivaloch.

Podmienky konkurzu:

  • Dátum narodenia každého tvorcu (v jednej skupine maximálne traja): 1. január 2000 – 31. december 2006.
  • Dĺžka videa min. 60 a max. 180 mnút – zábery rozpoznateľne vyhotovené v Dunajskej Strede.
  • Konečný čas odovzdania práce: 31. marec 2020, 18.00.
  • Vyhotovené filmy treba zavesiť na nejakú stránku,  na toto poukazujúci link doplniť o krátky životopis tvorcu či tvorcov  a odoslať na e-mailovú adresu  rajkovics [at] perfects.sk.konkurzom">rajkovics [at] perfects.sk.
  • Video prosíme poslať vo formáte mp4 alebo avi, vo FullHD formáte.

Prípadné otázky súvisiace s konkurzom posielajte na uvedenú mailovú adresu.

Výhry: GoPro kamera, poukážka na nákup, zmluva na tvorbu.

Toto ste už čítali?

Cookies