Back to top

Kontajnery zapustené do zeme už aj v Dunajskej Strede

Publikované: 5. február 2021 - 9:20

V Dunajskej Strede, takisto ako v iných mestách, veľké problémy spôsobuje neporiadok okolo kontajnerov, čo v mnohých prípadoch zapríčiňujú neprispôsobivé osoby. Samospráva sa už viacerými spôsobmi pokúšala o nápravu, avšak iba s čiastočnými úspechmi. Teraz sa pokúša o tender na kontajnery zapustené do zeme. V meste súkromný investor pri multifunkčnej stavbe použil tento spôsob.