Back to top

Krátke správy – 30. 3. 2023

Publikované: 31. marec 2023 - 13:54

Pri príležitosti Svetového dňa vody aj v Žitnoostrovskom osvetovom stredisku usporiadali podujatie; filozof András Mészáros hovoril na podujatí Univerzitných večerov o gréckom zázraku; tretím hosťom Konzervatívnych večerov bol Zsolt Jeszenszky – nasledujú krátke správy.
 

Cookies