Back to top

Letná škola – projekt nemocnice na zabezpečenie nových sestier

Publikované: 18. august 2023 - 11:25

Na Slovensku je akútny nedostatok sestier. Ministerstvo zdravotníctva v záujme riešenia problematiky nedostatku ľudských zdrojov v zdravotníctve vypracovalo národnú stratégiu. Pred niekoľkými rokmi bol v dunajskostredskej nemocnici spustený projekt s názvom Letná škola, ktorý mal tento dlhodobý problém vyriešiť. V rámci projektu vždy počas letných prázdnin prijímajú stážistov z miestnej Strednej zdravotníckej školy. Študenti získavajú cenné skúsenosti a zoznámia sa s fungovaním nemocničných oddelení, a tak im po ukončení štúdia – či už po strednej alebo vysokej škole – vedia ponúknuť prácu. Projekt už má viditeľné výsledky.
 

Cookies