Back to top

Liečivé a chrániace tŕne

Publikované: 6. jún 2017 - 10:15
V piatok sa vo Vermesovej vile začala výstava niektorých diel sochára Orosza Pétera.

Na začiatku podujatia si prítomní mohli vypočuť hru na klavír Kelemena Pétera, žiaka žiaka dunajskostredskej ZUŠ. Vedúci Galérie súčasných maďarských umelcov na Slovensku, Iván Péter, privítal Karaffa Attilu, predsedu kultúrnej komisie mestského zastupiteľstva, ďalej podpredsedu kuratória Galérie, Almásiho Róberta a tiež jeho členku, Szakáll Máriu a organizátorov výstavy, Orosz Klaudiu, Orosza Pétera, Klementa Zoltána a Hozáka Csabu. Sochár Orosz Péter, koho diela sú vystavované, bol predsedom Spolku maďarských sochárov, umrel v roku 2015.

Hozák Csaba, kurátor výstavy, vo svojom príhovore vyzdvihol, že umenie Orosza Pétera sa nedá pomýliť s ostatnými, je výnimočné svojho druhu. Treba o ňom vedieť, že stojím pred novátorom sochárskeho jazyka, čo vysvitlo už pred 33 rokmi pri príležitosti jeho skoršej výstavy: jeho diela nútia návštevníka k asociáciám. Najmenšou jednotkou jeho morfológie je tŕň – ktorý je ako v botanike tak aj v zoológii prostriedkom obrany. Druhým dôležitým a opakujúcim sa prvkom jeho tvorby je kôra stromu, ktorá prikrýva a taktiež chráni.

Predčasná smrť autora priviedla rodinu k myšlienky, aby sa spojili a zorganizovali výstavu na jeho počesť. Už skôr, v roku 2016 síce už zorganizovali jednu in memoriam výstavu, na ktorej popri dielach Orosza mu vzdalo hold 16 umelcov svojimi čerstvými dielami, ale kvôli stiesneným priestorovým podmienkam bola výstava veľmi nahustená. Teraz, vďaka Galérii súčasných maďarských umelcov, sa mohlo vystaviť viac jeho diel: sochy, grafický materiál, koláže a iné. Táto výstava je skupinovým dielom, diela vyberal kurátor a užšia časť rodiny sochára: Orosz Klaudia a Orosz Péter, a umelecký vedúci „Veresegyházi Udvarház Galéria“ Klement Zoltán. Diela vystavené vo Vermesovej vile sledujú jednu tematiku. V prvej miestnosti sú diela z kôry ako múmie, faraóni, bandáže, kruhy a kocky, v strednej rebríky a tŕne. Tretia miestnosť je sálou spomienok – vzdáva úctu mŕtvym starým rodičom rovnako ako mŕtvym od Donu či uplynulým vianociam. Horná miestnosť je miestom pre husle.

Výstava potrvá do 23. júna.

Fotografie z výstavy si môžete pozrieť tu.

Toto ste už čítali?

Cookies