Back to top

Materské školy a základné školy počas prázdnin

Publikované: 3. júl 2020 - 12:14
Samospráva mesta urobí všetko pre to, aby zabezpečilo pre rodičov možnosť umiestnenia detí počas letných prázdnin. Pre koronakrízu totiž mnoho rodičov nemôže čerpať letnú dovolenku a zabezpečenie dohľadu detí im spôsobuje problém. Vedenie Dunajskej Stredy konzultovalo s vedúcimi vzdelávacích a výchovných zariadení pred letnými prázdninami. Z 9 materských škôl v zriadení mesta bude otvorených toľko, koľko sa žiada podľa požiadaviek rodičov. V základných školách organizujú letné tábory školských klubov.
Materské školy a základné školy počas prázdnin

Otvorených bude päť materských škôl

Z 830 dunajskostredských škôlkarov 381 potrebuje umiestnenie v júli, kým v auguste 320. Počas letných prázdnin bude v prevádzke 5 MŠ. Štyri v júli, ďalšie štyri v auguste. V jednom pavilóne piatej MŠ deti umiestnia v júli, v druhom pavilóne v auguste. V letných mesiacoch im zabezpečia aj programy a stravovanie. V týždni od 29. júla do 3. júna budú otvorené všetky škôlky.

Od 6. júla až do 31. júla budú otvorené MŠ Eleka Benedeka, MŠ Rybný trh, MŠ na Komenského ulici, MŠ na Októbrovej ulici, ďalej jeden z pavilónov MŠ na Námestí SNP.

Od 3. augusta až do 21. augusta budú otvorené MŠ v Ružovom háji, MŠ na Námestí priateľstva, MŠ na Jesenského ulici, ďalej druhý pavilón MŠ na Námestí SNP. Všetky škôlky v lete budú otvorené od 6.30 do 16.30 hod.

V poslednom týždni augusta (od 24. augusta do 31. augusta) budú všetky škôlky zatvorené, kedy sa vykoná veľké upratovanie a dezinfikácia hračiek. Zamestnanci kuchýň pripravia kuchyne na nasledujúci školský rok.

V piatich základných školách organizujú letné tábory

Z 5 základných škôl v štyroch organizujú letné tábory vo vlastnej réžii. Piata základná škola zabezpečí miesto pre jeden tábor. Rodičia majú signalizovať záujem o umiestnenie svojich detí do konca školského roka u riaditeľov MŠ a ZŠ.

dunstreda.sk

Toto ste už čítali?

Cookies