Back to top

Mesto Dunajská Streda informuje o voľnej pracovnej pozícii referenta stavebného úradu

Publikované: 10. september 2021 - 16:33
Mesto Dunajská Streda oznamuje voľné pracovné miesto: Referent spoločného stavebného úradu
Mesto Dunajská Streda informuje o voľnej pracovnej pozícii referenta stavebného úradu

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru

Nástup: dohodou

Plat: podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov MsÚ Dunajská Streda, mesčná hrubá mzda minimálne 928,- eur a výkonnostná odmena podľa množstva a kvality vykonanej práce.

Ďalšie predpoklady: bezúhonnposť

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • prihláška na voľné pracovné miesto s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov
  • doklad o vzdelaní (kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní),
  • profesijný štruktúrovaný životopis

Termín podania: 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne Mestského úradu Dunajská Streda, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda v termíne do 30. septembra 2021 (vrátane).

_____________________________________________________________________

Ďalšie informácie na tel. č.: 031/ 590 39 19, +421 905 851 946

Toto ste už čítali?