Back to top

Mesto zadarmo odvezie menší stavebný odpad

Publikované: 6. august 2020 - 7:15
Mesto Dunajská Streda prostredníctvom Municipal Real Estate s.r.o. ponúka obyvateľom pomoc vo forme odvozu menšieho stavebného odpadu zadarmo, resp. jeho uloženie za malú odplatu na mestskom zbernom dvore. Primátora mesta sme sa tentoraz okrem iného opýtali, za akých podmienok.
Mesto zadarmo odvezie menší stavebný odpad

„Ako je to čoraz viac zrejmé, predpisy EU systematicky nabádajú členské štáty, aby obyvatelia v čoraz väčšej miere triedili odpad – v niektorých západných štátoch úroveň triedenia už dosahuje aj 90%. 

Žiaľ, v tomto ohľade Slovensko ešte pokrivkáva na konci zoznamu. Hoci každý by rád videl svoje prostredie krajšie, očakáva čistotu, pritom sa ešte stále nájdu takí, ktorí činia v neprospech spoločenstva. Stačí si pomyslieť, v koľkých prípadoch sa v rôznych častiach mesta objavujú ilegálne skládky …

Väčšina je uzrozumená aj s tým, že v obvode Dunajskej Stredy či v jeho katastri z áut „vyklopené“ smeti, ich zber a odvoz musí samospráva financovať z tej sumy, ktorú obyvatelia platia mestu za odvoz komunálneho odpadu.
Aj preto sme už niekoľkokrát zdôrazňovali, že je spoločným záujmom obyvateľov okamžite hlásiť mestskej polícii, ak sú svedkami takéhoto  správania, aby bolo možné znečisťovateľov prichytiť pri čine a potrestať adekvátnou pokutou.

Samospráva Dunajskej Stredy sa snažila v minulých rokoch presvedčiť svojich občanov, že sa oplatí triedenie smetí. Dvakrát sme viedli kampaň, aby obyvatelia v čo najväčšej miere selektovali odpad. Podľa štatistiky z posledných troch rokov je zrejmé, že to prinieslo výsledok: v roku 2017 sa podarilo vyselektovať 306,54 ton, v roku 2018 956,6 ton a vlani 994,81 ton odpadu.

A toto je vratná položka, veď čím väčšie množstvo odpadu obyvatelia vytriedia, tým menšiu štátom určenú sumu musí samospráva zaplatiť podniku spravujúcemu skládku. 

Aj touto ponúkanou službou by sme chceli prispieť na dopad výdavkov mesta Dunajská Streda. Technicky sme pripravení, aby od 1. septembra Municipal Real Estate zdarma odvážal stavebný odpad do 500 kg od tých obyvateľov, ktorí prestavujú alebo skrášľujú svoj byt, dom. Obyvatelia môžu 48 hodín pred začatím prác nahlásiť svoju požiadavku na telefónnom čísle +421 918 494 630, +421 31 552 7639 (Ildikó Mészáros), a v tom prípade pracovníci Municipalu pristavia pred bytovku alebo rodinný dom kontajner menšieho rozmeru na stavebný odpad. 

Samozrejme, toto sa nevzťahuje na výstavbu nových domov, tam vzniká väčšie množstvo odpadu, resp. je povinnosťou investora platiť za odvoz stavebného odpadu. Mestský podnik je schopný zdarma odviezť na zberný dvor menšie množstvo stavebného odpadu, nepresahujúce 500 kg. Jediným výdavkom obyvateľa bude suma za skládku, čo teraz predstavuje 6,13 eura za 100 kg.

Kto nereflektuje na túto službu, aj ten má možnosť odložiť svoj stavebný odpad do zberného dvora Municipalu za spomenutú úhradu.

Pre nás, resp. pre obyvateľov mesta sa táto služba stáva skutočne dôležitou v tom zmysle, že stavebný odpad sa nebude miešať medzi (oveľa vyššou sumou účtovaný) komunálny odpad. Jeho cena za skládku je totiž vyššia ako cena za stavebný odpad (12 eur za tonu, kým za tonu stavebného odpadu 7 eur). A keďže sa v nastávajúcom období bude cena za odpad zvyšovať, mesto môže ušetriť nie 5, ale hoci aj 10 eur za tonu.  

Slovom, keď sa budeme vedome ohľaduplne správať k svojmu prostrediu, tak mestu, jeho obyvateľom umožníme lacnejšie využívanie tejto každodennej, mimoriadne dôležitej služby.“

Toto ste už čítali?

Cookies