Back to top

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo aj o doplnení externých členov odborných komisií

Publikované: 14. december 2022 - 10:21
V roku 2022 sa 13. decembra poslednýkrát zišlo zastupiteľstvo nášho mesta. Rozhodovalo o viacerých dôležitých otázkach ovplyvňujúcich ďalšie obdobie.
Mestské zastupiteľstvo rozhodlo aj o doplnení externých členov odborných komisií

Poslanci najskôr rozhodli o zmene rozpočtu mesta č. 7/2022, pretože na strane príjmov sa do rozpočtu dostali ďalšie zdroje v hodnote 700-tisíc eur; zastupiteľstvo rozhodovalo o ich rozdelení. Návrh bol prijatý 18 hlasmi, dvaja sa zdržali hlasovania. Následne hlavný kontrolór Zoltán Fekete informoval o výsledkoch kontrol ukončených v novembri 2022.

Poslanci odhlasovali bezplatný prenájom nebytových priestorov Centra sociálnych služieb pre občianske združenia, ktoré v nich pôsobia, s platnosťou do konca roka 2026. Na rovnaké obdobie bola predĺžená aj Zmluva o nájme nebytových priestorov v ZŠ Smetanov háj Súkromnému gymnáziu s VJM.

Zastupiteľstvo tiež schválilo predĺženie nájomných zmlúv bufetov v mestských základných školách. Ako upozornil predseda Komisie MsZ pre financie Szabolcs Hodosy, keďže aj tieto bufety boli počas pandémie dlhšie zatvorené, nájomné by sa im nezvýšilo na základe princípu férovosti (iba režijné náklady). V tejto súvislosti bola do konca roka 2024 predĺžená aj nájomná zmluva zubnej ambulancie Andrása Balázsa na Základnej škole Ármina Vámbéryho.

Poslanci podporili čerpanie hypotekárneho úveru pre mestskú spoločnosť Municipal Real Estate na pokrytie umelej ľadovej plochy, z ktorého by bola financovaná investícia, ktorá sa bude realizovať s výraznou podporou štátu a kraja, s celkovým rozpočtom 3,62 mil. eur. Výška úveru je 2,17 milióna eur. Primátor Zoltán Hájos uviedol, že prekrytie umelej ľadovej plochy by umožnilo prevádzku zariadenia počas celého roka, nezáviselo by od vhodných poveternostných podmienok a bolo by vhodné aj na organizovanie rôznorodých podujatí.

Poslanci mesta rozhodli aj o zmenách týkajúcich sa miestnych daní, k čomu Zoltán Hájos pre náš portál uviedol aj vlastné stanovisko.

Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí rozhodlo aj o doplnení externých členov odborných komisií a členoch školských rád, ako aj o zložení štatutárnych a kontrolných orgánov spoločností s majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda.

Najbližšie sa mestskí zástupcovia stretnú 24. januára 2023.

(rp/nagy)

Toto ste už čítali?

Cookies