Back to top

Mestské zastupiteľstvo schválilo tohtoročný rozpočet mesta

Publikované: 27. január 2023 - 12:30

Mestské zastupiteľstvo zasadalo v tomto roku po prvýkrát. Jedným z najdôležitejších bodov programu bolo schválenie rozpočtu na rok 2023. Zložitá ekonomická situácia a inflačná kríza sa v tomto roku prejavujú aj na hospodárení mesta, keďže samospráva v tomto roku neplánuje žiadne väčšie investície. Na zasadnutí schválili výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v roku 2023 na podporu projektov v  oblasti kultúry, športu, vzdelávania, oblasti sociálnej a zdravotníctva. Členovia predstavenstiev a dozorných rád mestských spoločností naďalej nie sú zvolení.
 

Cookies