Back to top

Mestské zastupiteľstvo v tomto roku zasadalo druhýkrát

Publikované: 19. marec 2021 - 11:59

Mestské zastupiteľstvo v tomto roku zasadalo druhýkrát. Poslanci schválili záverečný účet samosprávy za rok 2020 a po druhýkrát upravili tohtoročný rozpočet mesta. Zastupiteľstvo schválilo zoznam úspešných žiadostí o dotácie pre verejnoprospešné účely z rozpočtu mesta  a prijalo zmenu územného plánu mesta, ktorá poskytuje príležitosť na vytváranie ďalších zelených plôch a vybudovanie nových cyklotrás. Taktiež bolo rozhodnuté, že verejné osvetlenie bude v meste prevádzkovať Municipal, mestská spoločnosť pre údržbu verejného priestranstva.