Back to top

Mestské zastupiteľstvo v tomto roku zasadalo prvýkrát

Publikované: 14. január 2022 - 11:18

Dňa 11. januára prvýkrát v tomto roku zasadalo Mestské zastupiteľstvo. Poslanci rozhodli okrem iného o predaji pozemkov, zámene pozemkov a schválení výrubu stromov. Vzali na vedomie protest prokurátora, prijali všeobecne záväzné mestské nariadenie o starostlivosti o zelené plochy a schválili Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2022-2027.