Back to top

Mestský deň pedagógov zorganizovali už po dvadsiatykrát

Publikované: 31. marec 2023 - 14:01

Pri príležitosti výročia narodenia Jána Amosa Komenského sa už po dvadsiatykrát zorganizovali mestský deň pedagógov. Samospráva na slávnostnom podujatí odovzdala uznania oceneným učiteľkám základných a materských škôl. Za dlhoročnú prácu poďakovali aj pedagógom odchádzajúcim do dôchodku a to odovzdaním pamätnej medaily.
 

Cookies