Back to top

Mestský úrad je pripravený na sčítanie ľudu; polícia upozorňuje na možné podvody

Publikované: 5. marec 2021 - 10:28

Sčítanie ľudu na Slovensku trvá od 15. februára. Dotazníky je možné vyplniť do konca marca iba elektronicky. Podľa údajov z 2. marca v Dunajskej Strede odpovedalo na otázky viac ako 47 percent obyvateľstva. Stacionárni alebo mobilní asistenti môžu pomáhať obyvateľom pri vyplňovaní formulárov len v druhej, asistovanej fáze. Kedy k tomu dôjde, závisí od vývoja epidemiologickej situácie. Mestský úrad je však na túto úlohu už pripravený. Polícia upozorňuje na možné podvody.