Back to top

Minister školstva T. Drucker a minister vnútra M. Šutaj Eštok predstavili opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v školách

Publikované: 16. január 2024 - 18:12
Prevencia a podpora už od raného detstva, efektívne financovanie nástrojov na podporu duševného zdravia a rýchly systém krízovej intervencie – to sú základné opatrenia pre zdravé a bezpečné prostredie na školách, ktoré 15. januára 2024 spoločne predstavili minister školstva Tomáš Drucker a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Minister školstva T. Drucker a minister vnútra M. Šutaj Eštok predstavili opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v školách

Otázka duševného zdravia detí a mladých ľudí je popri kvalite vzdelávania najväčšou výzvou, ktorému čelí systém výchovy a vzdelávania na Slovensku. Po tragických udalostiach u nás či v Českej republike je ochrana duševného zdravia a prevencia rizikového správania spoločenskou a politickou prioritou.

Vývoj nie je dobrý, dokonca je alarmujúci. Napríklad počet kontaktov na krízových linkách pomoci sa medzi rokmi 2019 a 2023 zvýšil štvornásobne. Počet 15 až 18-ročných mladých ľudí, ktorí mali myšlienky na ukončenie života, sa zvýšil päťnásobne,“

- uviedol minister Drucker. Ako ďalej povedal, ministerstvo školstva si do programového vyhlásenia vlády dalo jasný záväzok podporiť vytváranie bezpečného a zdravého prostredia v školách. Tam deti a mladí ľudia trávia podstatnú časť svojho života. Musí to byť prostredie, v ktorom sa cítia dobre, bezpečne, cítia sa vypočutí a dokážu si vytvárať zdravé vzťahy, zručnosti, ale aj postoje a hodnoty.

Kľúčovou oblasťou je podpora a prevencia. Preto sa pripravujú účinnejšie programy, ktorých úlohou bude učiť žiakov, študentov, ale aj učiteľov a zamestnancov škôl zvládať problémy, konflikty a rizikové správanie v bezpečnom prostredí so zapojením rodičov a celej komunity.

Rovnako dôležité je pomôcť riaditeľom škôl a učiteľom rozvíjať zručnosti a schopnosti, aby dokázali žiakom pomáhať, ale aj rozpoznať prípadné rizikové správanie.

Ďalším opatrením bude komplexný audit a analýza existujúcich finančných nástrojov, ktoré do oblasti podpory duševného zdravia a bezpečnosti v školách smerujú. Dnešným dňom spúšťa ministerstvo vnútra v spolupráci s ministerstvom školstva bezpečnostný audit na všetkých základných a stredných školách, na základe ktorého bude možné pripraviť návrh odporúčaní a nastaviť kategorizáciu škôl z hľadiska bezpečnosti. Bezpečnostný audit sa uskutoční formou dotazníka, ktorý budeme rozposielať na jednotlivé školy. Cieľom je zistiť, v akom stave sa nachádzajú naše základné a stredné školy.

Téma bezpečnosti na školách a duševného zdravia je kľúčová. Aj situácia v Európe či vo svete v tejto oblasti nie je dobrá. Hovorím to v reakcii aj na bezprecedentný atentát na škole v Prahe, kde bolo niekoľko strát na životoch. Ďakujem ministerstvu školstva, že túto oblasť rieši. Chcem dať jasnú garanciu, že túto tému chceme riešiť aj za rezort vnútra. Rovnako pripravíme v krátkom čase základné východiská pre spustenie bezpečnostného auditu na vysokých školách, aby sme vedeli reagovať na všetky výzvy, ktoré nás čakajú,“

povedal minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok.

Tretím opatrením bude vytvorenie udržateľného systému krízových intervencií na celom území Slovenska. Súčasťou zmien bude aj vytvorenie zmiešaných intervenčných tímov (odborníkov, školskej inšpekcie, polície), ktoré budú riešiť krízové situácie priamo v školách.

Polícia Slovenskej republiky je zároveň pripravená vyčleniť takzvané kontaktné osoby pre každú jednu základnú a strednú školu tak, aby mali prístup k svojmu policajtovi, ktorý bude mať na starosti komplet bezpečnostné témy na školách aj pre prípady, keď budú hlásiť potenciálne riziko, alebo ak by sa niečo udialo.

„Na každú školu bude  vyčlenený 1 policajt, aby učitelia, rodičia aj žiaci cítili, že štát je tu na to, aby sa staral o ich bezpečnosť,

- zdôraznil minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok.

MŠVVŠ SR

Cookies