Back to top

Minister životného prostredia navštívil Trnavský kraj

Publikované: 8. júl 2020 - 12:50
V minulý piatok 3. júla 2020 prijal pozvanie trnavského župana Jozefa Viskupiča minister životného prostredia Ján Budaj. Po úvodnom prijatí v Úrade TTSK spoločne navštívili nelegálnu skládku odpadu v Hlohovci Vlčie hory a areál Niklovej huty v Seredi so skládkou lúženca.
Minister životného prostredia navštívil Trnavský kraj

Predmetom rokovania boli možnosti rozvoja spolupráce pri adaptácii na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a pri aktivitách župy v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré majú vzdelávací a popularizačný charakter.

Zelená župa
V budove Úradu TTSK bol zavedený separovaný zber odpadu či obmedzené používanie plastových fliaš a pohárov. Župa a jej organizácie od minulého roka nepoužívajú na ničenie burín na verejných priestranstvách nebezpečné glyfosáty, ale len ekologické prostriedky. V pilotne zakúpenom elektromobile sa v piatok župan s pánom ministrom presúvali po kraji.

Trnavská župa aktuálne vypracováva nízkouhlíkovú stratégiu, ktorá bude východiskom pre prípravu novej energetickej politiky kraja zameranej na zvýšenie energetickej efektívnosti župných budov a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. 
V oblasti zelenej mobility župa podporuje rozvoj autobusovej dopravy a cyklodopravy, ktoré sú atraktívnou ekologickou alternatívou individuálnej automobilovej dopravy. Z iniciatívy SK 8 bolo legislatívnou zmenou umožnené využívanie menších a ekologickejších autobusov typu 8+1, ktoré aj v rámci postupne rozširovaného projektu „autobus na zavolanie“ plánuje župa nasadiť v odľahlých regiónoch. 
Župa zároveň nedávno podala žiadosti o finančnú spoluúčasť z eurofondov na vybudovanie niekoľkých úsekov Moravskej a Vážskej cyklomagistrály v celkovej hodnote viac ako 7 miliónov eur. 

Environmentálne záťaže v trnavskej župe

Témou bola tiež problematika odstraňovania environmentálnych záťaží. Minister si so županom pozrel skládku Vlčie hory pri Hlohovci a Niklovú hutu v Seredi. Ide o dve environmentálne záťaže nachádzajúce sa na území trnavského kraja, ktoré patria k najväčším a najrizikovejším na Slovensku. Je úlohou štátu sa s týmito záťažami vyrovnať, pričom župa je pripravená poskytnúť súčinnosť.

Skládka Vlčie hory pri Hlohovci patrí medzi najrizikovejšie environmentálne záťaže na Slovensku, hoci ešte nie je vedená v registri envirozáťaží. Problém s areálom, ktorý je v súkromnom vlastníctve, sa ťahá niekoľko rokov. V roku 2018 bolo zistené ukladanie bežného i nebezpečného odpadu napriek tomu, že skládka bola uzatvorená. Ministerstvo vnútra SR dá za 5 miliónov eur zlikvidovať nezákonne umiestnený odpad, predovšetkým sudy s neznámym odpadom.

Niklová huta v Seredi je jednou z najväčších a najikonickejších envirozáťaží na Slovensku. Po tridsaťročnej výrobe tu zostala okrem výrobných hál aj skládka lúženca (plocha cca 30 ha a cca 6,7 milióna ton). Skládka je v súčasnosti len čiastočne pokrytá zeminou a drobným porastom. Okrem ohrozenia podzemných vôd znečistením je stále aktuálnym i problém prašnosti a znečistenia pôdy.

trnava-vuc.sk

Toto ste už čítali?

Cookies