Back to top

Ministerstvo dopravy upravilo podmienky výzvy na obnovu budov

Publikované: 29. január 2023 - 10:22
Prvá výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov má mierne pozmenené pravidlá.
Ministerstvo dopravy upravilo podmienky výzvy na obnovu budov

„V rámci úprav sa rozšíril okruh oprávnených subjektov, ktoré môžu požiadať o príspevok. Zároveň sme umožnili niektoré vybrané zariadenia umiestniť aj na susedné budovy žiadateľa (napr. solárne panely), zmenila sa kategória niektorých vybraných aktivít a výzvu sme doplnili o odporúčania v súvislosti s indexáciou cien stavebných materiálov. Veríme, že úpravou podmienok výzvu ešte viac zatraktívnime a zároveň uľahčíme čerpanie prostriedkov,“

- zhodnotila zmeny štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Katarína Bruncková.

Zmeny vo výzve odsúhlasila aj Národná implementačná a koordinačná autorita Úradu vlády SR – NIKA. Aktualizované dokumenty sú už zverejnené aj na webe www.mindop.sk/budovy

Do dnešného dňa eviduje ministerstvo dopravy 45 žiadostí v celkovej sume 32 miliónov eur. Na doteraz podané žiadosti nebudú mať tieto zmeny žiaden negatívny vplyv.

Ministerstvo dopravy SR

Toto ste už čítali?

Cookies