Back to top

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo novú výzvu vo výške 2,5 milióna eur

Publikované: 6. máj 2023 - 13:51
Na zdravej a úspešnej mládeži nám záleží. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo novú výzvu vo výške 2,5 milióna eur, ktorá je určená pre mimovládne organizácie pracujúce s deťmi a mládežou. Zameraná je na projekty, ktoré podporia rozvoj detí a mládeže v rôznych oblastiach, zamerajú sa na aktivity súvisiace s ochranou životného prostredia či podporia amatérsky šport.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo novú výzvu vo výške 2,5 milióna eur

Pre úspech našej krajiny je dôležité, aby nám tu vyrastala zdravá, úspešná a vzdelaná mladá generácia. Aby všetky deti na Slovensku mali dobré podmienky pre svoj fyzický a duševný rozvoj, aby sa mohli venovať zmysluplným voľnočasovým aktivitám, aby mohli rásť a raz sa z nich stali úspešní mladí ľudia, ktorí budú posúvať našu krajinu vpred. Nezastupiteľnú rolu pri výchove detí a mládeže zohrávajú rôzne mimovládne organizácie, a práve preto ich chceme podporiť špeciálnou výzvou za 2,5 milióna eur zo štátnych dotácií,“

uviedla vicepremiérka Veronika Remišová.

Výzva je určená pre mimovládne organizácie z celého Slovenska, ako sú občianske združenia a neziskové organizácie poskytujúce všeobecné prospešné služby, cirkevné organizácie. Mimovládne organizácie môžu na jeden projekt získať štátnu dotáciu od 25 000 až do 200 000 eur.

Vždy sa snažíme pomôcť tam, kde v tom vidíme zmysel. Je našou spoločnou zodpovednosťou vytvárať deťom a mládeži také príležitosti a podmienky pre rôzne aktivity, aby sa mohli naplno rozvíjať. Ja sama som v detstve niekoľko rokov chodila do skautingu. Dal mi zážitky a kamarátov na celý život. A tiež ideály, že každý z nás má v rukách možnosť ako svet spraviť lepším. Mládežnícke organizácie majú nezastupiteľné miesto nielen pri voľnočasových aktivitách detí, ale aj pri ich vzdelávaní a životnom vedení. Som rada, že aj vďaka dotáciám môžeme podať pomocnú ruku organizáciám, ktoré sa systematicky venujú deťom a mládeži,“

dodala Remišová.

Aktuálna výzva pre mimovládne organizácie je zverejnená na: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/regionalny-rozvoj-2/dotacie/index.html

Žiadatelia môžu predkladať projekty, ktoré sú zamerané napríklad na:

  • podporu voľnočasových aktivít so zreteľom na pohyb detí a mládeže
  • harmonický vývin, upevnenie fyzického a psychického zdravia
  • rozvoj amatérskeho športu (pre športové, detské a mládežnícke kluby pôsobiace v nižších ligách)
  • outdoorové, voľnočasové a športové aktivity pre deti a mládež
  • podporu zážitkových voľnočasových aktivít vedúcich k ochrane životného prostredia a iné.

Práve práca s mládežou, neformálne vzdelávanie a záujmové aktivity majú veľký preventívny charakter a formujú osobnosť detí a mládeže. Skauting, rôzne vedecké a technické  krúžky a športové kluby učia mladých zručnostiam, ktoré by inde nenadobudli. Mnohé z klubov a krúžkov zanikli, pretože nemali od štátu žiadnu podporu, ale my to meníme,“

- uviedol štátny tajomník MIRRI SR Dušan Velič.

Ministerstvo regionálneho rozvoja podporuje mimovládne organizácie systematicky. „Len za uplynulé tri roky sme podporili stovky organizácií po celom Slovensku sumou 4 milióny eur z dotácií regionálneho rozvoja. A ďalšie 4 milióny budú mať v tomto roku – okrem tejto novej výzvy na podporu mládeže sme pred pár dňami vyhlásili výzvu za 1,6 milióna eur určenú pre mimovládne organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti. Celkovo sme podporu pre mimovládky za tri roky navýšili o 300 % v porovnaní s predchádzajúcou vládou,“ dodala Remišová.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Toto ste už čítali?

Cookies