Back to top

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sa mení na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Publikované: 2. február 2024 - 9:06
Od 1. februára 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zmenil svoj oficiálny názov na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Tento krok signalizuje rozšírenie zamerania ministerstva so zvýšeným dôrazom na mládež, duševné zdravie a inovácie vo vzdelávaní.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sa mení na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Minister Tomáš Drucker predstavil v decembri komplexný Program zmien, ktorý obsahuje 40 projektov súvisiacich s rôznymi aspektmi vzdelávania, výskumu, vývoja a podpory mládeže. Jednou z priorít rezortu je podpora duševného zdravia detí a mladých ľudí, ktorá je rovnako významná ako zmena obsahu, foriem a cieľov vzdelávania na základných a stredných školách.

V reakcii na rozšírené ciele ministerstva bol vytvorený nový post tretieho štátneho tajomníka, ktorý sa bude venovať oblastiam mládeže, inklúzie a inovácií. Návrh ministra Druckera na vymenovanie Jána Hrinka do funkcie štátneho tajomníka dnes schválila vláda SR.

 Ing. Ján Hrinko, PhD., predtým pôsobil ako poverený generálny riaditeľ Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre medzinárodného obchodu. "Zlepšiť šancu detí na lepší život, pracovať na rozvoji slovenského školstva je pre mňa profesionálna výzva a ľudské zadosťučinenie," uviedol Hrinko.

Tento krok je súčasťou širšieho úsilia rezortu školstva o vytvorenie zdravšieho a podpornejšieho vzdelávacieho prostredia na Slovensku.

MŠVVM SR
 

Toto ste už čítali?

Cookies