Back to top

Ministerstvo vnútra upozorňuje aj na nebezpečenstvo vianočného osvetlenia

Publikované: 16. december 2022 - 12:05
V zimnom období, keď sa vykuruje podľa štatistík vzniká najviac požiarov. Zapríčinené môžu byť vykurovacími telesami, horľavým materiálom v blízkosti týchto telies, zlým stavom komínových telies, neodbornou manipuláciou.
Ministerstvo vnútra upozorňuje aj na nebezpečenstvo vianočného osvetlenia

Počas sviatkov toto riziko stúpa. Vianočné obdobie je časom, kedy sa v domácnostiach zapľujú sviečky na adventných vencoch, ozdobujú vianočné stromčeky svetielkami a vítajú príchod nového roka pyrotechnikou. Tieto predmety pri neopatrnom zaobchádzaní zvyšujú riziko požiarov počas týchto sviatkov.

Na prežitie pokojných sviatkov pre verejnosť poskytuje Ministerstvo vnútra nasledovné rady v oblasti prevencie požiarov:

Adventné vence a podobné výzdoby so sviečkami:

 • uložte ich na pevný podklad, umiestnenie sviečky tak aby sa neprevrátili
 • neukladajte v blízkosti horľavých látok, záclon a pod.
 • počas horenia sviečok majte pod kontrolou, tak aby sa nemohli zapáliť horľavé časti,
 • nenechávajte horieť bez dozoru ak odchádzate z domu
 • nenechávajte deti ale ani domáce zvieratá samé v miestnosti kde horia všetky

Vianočný stromček:

 • umiestnite čo najďalej od vykurovacieho telesa a otvoreného ohňa
 • nezapaľujte sviečky ani prskavky na stromčeku
 • používajte iba certifikované vianočné osvetlenie, rešpektujte pokyny výrobcu
 • ak odchádzate z domu vypínajte osvetlenie
 • vyhýbajte sa neodborným zásahom do osvetlenia

Používanie zábavnej pyrotechniky, ohňostroja:

 • nezapaľujte zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre
 • neodpaľujte ju v sklenených fľašiach a iných nádobách
 • v prípade, že zábavná pyrotechnika nevybuchla po zapálení, znovu nezapaľujte, je potrebné ho ponoriť po určitom čase do vody, cca po 30 minútach
 • zapálenú pyrotechniku nevyhadzujte z okien, balkónov a terás, pretože by mohlo vzniknúť požiar bytu, poprípade požiar zaparkovaných
 • zabrániť priamemu kontaktu s deťmi a zvieratami

(dunstreda.sk)

Toto ste už čítali?

Cookies