Back to top

MIRRI SR v spolupráci s Campus Cowork pokračuje v realizácii hackathonov

Publikované: 23. september 2023 - 13:41
Hackathony prinášajú inovatívne nápady a riešenia. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci s Campus Cowork pokračuje v realizácii hackathonov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Jedinečný projekt dáva príležitosť nadaným IT nadšencom a odborníkom, aby priniesli rýchle, inovatívne a hlavne digitálne riešenia pre verejnú správu, ktoré ľuďom uľahčia bežný život.
MIRRI SR v spolupráci s Campus Cowork pokračuje v realizácii hackathonov

A skvelé nápady nezostávajú iba na papieri. Víťazné riešenia tiež pomáhame uviesť do života. Preto vyhlasujeme na témy hackathonov novú výzvu pre inštitúcie verejnej správy. Viete o probléme, ktorého riešenie by prinieslo občanom lepšie služby? Zapojte sa.

Posunúť služby pre občanov na vyššiu úroveň a pomôcť k efektívnejšej verejnej správe má za cieľ ďalšia výzva na témy hackathonov, ktorú vyhlásilo ministerstvo investícií. Môžu sa do nej zapojiť ministerstvá, ostatné ústredné orgány verejnej správy, obce a vyššie územné celky, a to do 6. novembra 2023. Vzídu z nej piati úspešní kandidáti a pre každého z nich v priebehu roka 2024 zorganizujeme hackathon, kde sa nadšenci a odborníci z IT sféry opäť vrhnú na riešenie problému, ktorý danú inštitúciu trápi. Vývoj víťazných digitálnych riešení podporíme z plánu obnovy dohromady sumou 500 000 eur. Preto, ak viete o probléme, ktorého odstránenie by posunulo digitalizáciu verejnej správy a interakciu s občanmi vpred, nezmeškajte šancu a prihláste sa.

MIRRI SR doteraz zorganizovalo z plánu obnovy už štyri hackathony.

„Teší ma, že projekt inovatívnych hackathonov, ktorý som na našom ministerstve inicioval už pred rokom, sa tak dobre ujal. Naše hackathony nezostávajú iba na papieri. Víťazné riešenie z prvého hackathonu, ktorý bol zameraný na boj proti dezinformáciám, je už v implementácii. Postupne pomôžeme vdýchnuť život všetkým víťazným návrhom. Naším cieľom je pomôcť ľuďom prinášať jednoduché a efektívne digitálne riešenia, ktoré im uľahčia bežný život,“

- povedal minister informatizácie Peter Balík.

V rámci pilotného hackathonu Hacknime dezinformácie zvíťazil projekt vzdelávacej aplikácie na zvyšovanie mediálnej gramotnosti a podporu kritického myslenia mladých ľudí. V druhom hackathone Seniori v digitálnom svete vyhrala aplikácia, ktorá má seniorov motivovať, aby zlepšovali svoje digitálne zručnosti. Tretí hackathon Moje dáta priniesol víťazstvo projektu, ktorý má pomôcť občanom a podnikateľom efektívne spravovať a využívať dostupné údaje z verejnej správy v rámci integrácie do projektu Manažment osobných údajov.

Vo vlaňajšej výzve na témy hackathonov uspeli traja prijímatelia, pre ktorých MIRRI SR na jeseň 2023 postupne organizuje hackathony a poskytne im tiež financie na realizáciu víťazných riešení. Štvrtý, a doteraz posledný hackathon, sa týkal mestskej časti Bratislava – Staré mesto, ktorá sa dočkala funkčných digitálnych riešení pre reguláciu vjazdu automobilov do historického centra hlavného mesta. Víťazný tím prišiel s nápadom na moderný systém digitálnej brány. V októbri čaká hackathon na tému Digitálne dvojča Prešov a v novembri budú v Trenčíne IT tímy hľadať inovatívne riešenia pre Systém riadenia investičných projektov.

Viac informácií o novej výzve nájdete na: https://mirri.gov.sk/plan-obnovy/vyzvy/zverejnenie-vyzvy-cislo-vyzvy-17i05-04-v02-hackathony-2023/

MIRRI SR

Toto ste už čítali?

Cookies