Back to top

Na aradských mučeníkov si tentokrát spomínali v kultúrnom dome

Publikované: 11. október 2021 - 13:41

Ako v mnohých obciach a mestách v Karpatskej kotline i vo svete, aj v Dunajskej Strede si v národný deň smútku, 6. októbra uctili spomienku na aradských mučeníkov. Podujatie sa tradične usporadúva pri Pamätníku revolučných rokov 1848/1849 na Vámbéryho námestí, tohto roku ho však z dôvodu nepriaznivého počasia hostilo Mestské kultúrne stredisko. Privítací príhovor na podujatí predniesol Zoltán Hájos, potom nasledoval prejav rečníka slávnosti, predsedu Csemadoku Gyulu Bárdosa. Na slávnostnej spomienke účinkovali dve skupiny Tanečného súboru Csallóközi a študenti Spojenej školy na námestí svätého Štefana. V priebehu dňa k pamätníku revolučných rokov 1848/1849 položili svoje vence zástupcovia viacerých inštitúcií a organizácií.