Back to top

Na gymnáziu sa uskutočnilo sympózium rozvoja v pedagogike

Publikované: 10. júl 2023 - 9:44

Na Gymnáziu Ármina Vámbéryho sa uskutočnilo II. sympózium rozvoja v pedagogike na Hornej zemi. Na podujatí sa zúčastnili riaditelia a učitelia maďarských stredných škôl, keďže séria programov realizovaná s podporou Stredoeurópskej Nadácie je špecificky zameraná na stredoškolské vzdelávacie inštitúcie.
 

Cookies