Back to top

Na konci januára 2020 život ešte prebiehal v zaužívaných koľajach

Publikované: 29. január 2021 - 9:26

Pokračujeme príspevkom Takto pred rokom, ktorý sme začali vysielať vlani v októbri. Ako tomu nasvedčuje aj naša zostava, na konci januára 2020 život v Dunajskej Strede ešte prebiehal v zaužívaných koľajach, i keď sme už prvýkrát spomenuli tému koronavírusu, ale iba ako vzdialenú hrozbu.