Back to top

Na margo besedy, ktorá odpadla...

Publikované: 3. apríl 2021 - 7:26
Dňa 30. marca mimoriadne zasadlo mestské zastupiteľstvo, témou malo byť umiestnenie výstavby športovej haly Aréna DS do iného priestoru. Ale členovia zastupiteľstva program neodsúhlasili, takže sa zasadnutie vlastne ani nezačalo. Na tému zasadnutia, resp. na jeho odpadnutie, sme sa pýtali primátora mesta Zoltána Hájosa.
Na margo besedy, ktorá odpadla...

„Som sklamaný, že sme mimoriadne zasadnutie 30. marca nemohli otvoriť, hoci oň písomne požiadali siedmi mestskí poslanci, čo je tretina zastupiteľstva. Presnejšie žiadali, aby sa znova prerokovalo miesto výstavby športovej haly Aréna DS.

Na predchádzajúcom zasadnutí, 16. marca, sa táto téma nedostala pred poslancov, keďže viacerí z nich oponovali, že nedostali písomné materiály týkajúce sa tejto témy, a preto sa nemohli na diskusiu k uvedenej problematike dostatočne pripraviť.

V súvislosti s tým teda ostáva v platnosti staršie rozhodnutie zastupiteľstva, teda to, v zmysle ktorého sa mestská športová hala Aréna DS  postaví na zelenej ploche vedľa súčasnej športovej haly a bude s ňou prepojená.

Pripomeňme si rozhodnutie predchádzajúceho januárového zasadnutia: jednou z alternatív bolo vypísanie mestského referenda, otázkou ktorého by bolo, či by obyvatelia chceli, aby sa nová športová hala postavila vedľa súčasnej, alebo radšej na inom mieste. Vtedy však ani poslanci nemali jasno v tom, či by bolo možné postaviť Arénu DS na mieste niekdajšieho amfiteátra.

Myslím si, že veľká väčšina poslancov sa vtedy tak rozhodla preto, aby sa výstavba mohla rýchlo rozbehnúť, aby sa čo najskôr mohlo čerpať z dotácie, ktorá prišla od slovenskej vlády. Ale keďže do marca nedošlo k badateľnému pokroku, preto som zvážil, aby sme znova prerokovali možnosti. Počúval som aj mienku ľudí, ktorí sa obávali, že prídu o zelenú plochu pri súčasnej športovej hale, a nechceli by ju vidieť zastavanú.

Oslovil som preto majiteľa územia bývalého amfiteátra, či má v úmysle ho predať. Odpovedal, že áno, a uviedol sumu zodpovedajúcu súčasnej trhovej cene.  Podotýkam, za podobnú cenu sa predávajú pozemky na kraji mesta… Suma viac ako 700 tisíc eur sa zdá byť vysoká, ale keby zastupiteľstvo bolo rozhodlo, že sa športová hala Aréna DS postaví na mieste bývalého amfiteátra, mesto by túto vysokú sumu bolo vložilo do akciovej spoločnosti Aréna DS ako vklad nehnuteľnosti. Slovom, nebola by to vyhodená suma, bola by zvyšovala základné imanie akciovej spoločnosti zriadenej mestom. Predpokladám, že výstavba športovej haly Aréna DS by bola mohla fungovať v podobnej finančnej konštrukcii, ako to bolo pri  MOL Aréne. Čiže zvýšenie základného imania vstupom ďalších akcionárov a financovanie výstavby športovej arény týmto spôsobom. Teda z tohto hľadiska by mestu bol ostal významný podiel, ktorý by slúžil ako východiskový bod pri hlasovaní valného zhromaždenia akciovej spoločnosti.

Existuje ešte aj druhé hľadisko, o ktorom sa málo hovorí.

Ak sa na priestor pozeráme z hľadiska rozvoja mesta, musíme si byť načistom s nasledovným. V tejto situácii – nakoľko  ostáva v platnosti predchádzajúce rozhodnutie zastupiteľstva – nová športová aréna sa postaví vedľa súčasnej na zelenej ploche. Parcela vedľa tejto plochy, bývalý amfiteáter – i keď sa laikom zdá byť zelenou plochou – právne je stavebnou parcelou. V zmysle plánu rozvoja mesta tam možno postaviť štvorposchodovú budovu. Mnohí boli aj tej mienky, aby sa športová hala Aréna DS nestavala ani na zelenej ploche vedľa súčasnej haly, ani na mieste bývalého amfiteátra, ale na mieste starej, opustenej športovej haly. To však nie je vo vlastníctve mesta, na dôvažok, teraz sa zmenil majiteľ tak budovy, ako aj pozemku. Súčasný majiteľ tam má vysnívanú viacposchodovú, multifunkčnú  budovu.  

Skúsme si predstaviť, ako bude o niekoľko rokov vyzerať súčasné miesto: vedľa mestskej športove haly bude stáť športová hala Aréna DS, vedľa nej štvorposchodová budova, za ňou multifunkčný, viacposchodový komplex budov. To všetko súčasný priestor jednoznačne zúži.

Je však isté, že táto zastavaná plocha sa stane novou tvárou mesta, a zrejme prispeje k napredovaniu života v meste. Ibaže to bude na škodu teraz využívanému životnému štýlu, zelenej ploche.

Aj preto mi je ľúto, že v podstate pre odpadnuté zasadnutie sa tento návrh nedostal pre poslancov, a tak sa nerozvinula diskusia o tomto návrhu.

Bolo by dobré, keby zelená plocha vedľa súčasnej mestskej športovej haly a obnovované mestské trhovisko boli ostali ako súvislá zelená plocha, a vedľa nej – na mieste bývalého amfiteátra – by bola vyrástla nová športová hala Aréna DS. Potom, ako som už  spomenul, by bola nasledovala výstavba multifunkčného komplexu  budov na mieste starej športovej haly na Športovej ulici … Slovom, mohlo tam vzniknúť úplne iné priestranstvo.

Je mi ľúto aj toho, že mnohí z poslancov hlasovali radšej za funkcionalitu, čiže za to, aby sme spojili dve športové haly, a tak rozšírili ich využitie. Ich rozhodnutie vychádzalo zrejme z toho, že sa športová hala Aréna DS postaví na tom mieste, alebo nikde inde...“

Toto ste už čítali?