Back to top

Na počesť 170. výročia narodenia barda slovenskej literatúry

Publikované: 1. apríl 2019 - 10:01
Okresná súťaž v oblasti umeleckého prednesu HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, už šesťdesiateho ročníka, sa uskutočnila v priestoroch Žitnoostrovského osvetového strediska v dňoch 20 a 21. III. 2019. Odborným garantom a osnovateľom propozícií je Národné osvetové centrum, ktoré súťaž prvýkrát vyhlásilo v roku 1954. Súťaž tento rok je vyhlásená Na počesť 170. výročia narodenia Pavla Országha Hviezdoslava, barda slovenskej literatúry.
Na počesť 170. výročia narodenia barda slovenskej literatúry

Žiaľ, jeho geniálna tvorba, vzhľadom na fakt, že je zaradená medzi tzv. povinné čítanie /dnes už ani to/ zostáva nielen pre mladých, ale aj dospelých nepoznaná. Básnický cyklus KRVAVÉ SONETY získal v čase vzniku nesmiernu pozornosť v celej Európe a hovorilo sa aj o nominácii na Nobelovu cenu mieru. Ide totiž o básnikovu reakciu na nezmyselnosť vojny. Práve dnes je aktuálnosť Hviezdoslavovho diela ešte výraznejšia ako v čase vzniku. A tej hodnotnej tvorby je oveľa viac ... Na adresu umeleckého prednesu treba povedať, že je to náročná činnosť a v súčasnosti, v čase bohatých ponúk virtuálneho sveta počítačových programov je priam zázrak, že naše deti a mládež mu venujú čas a energiu. Vďaka patrí aj ich učiteľom, ktorí ich na súťaž pripravujú. Atmosféra na osvete bola v týchto dňoch opäť výnimočná, bzukot ako v úli... Od skorého rána prichádzali žiaci a študenti v sprievode pedagógov, ale opäť aj v sprievode členov rodiny / čo nás veľmi tešíííí/. Odborné poroty v štyroch vekových kategóriách pracovali pod vedením legendárneho publicistu a spisovateľa Jána Kamenistého, Mgr. Jaroslavy Čajkovej, metodičky z NOC Bratislava a Mgr. Eriky Forgách, úspešnej recitátorky a moderátorky. Atmosféra súťaže bola tvorivá a počúvať niektoré prednesy bol skutočne zážitok. Možno tomu prispel aj fakt, že po dva minulé roky sme organizovali cyklické semináre umeleckého slova Sviatok slovenčiny, ktoré boli venované aj pedagógom, aj žiakom.

Na krajskom kole nás budú reprezentovať: Hana Šimurdová z QSI Ba Šamorín /súkromná jazyková škola presídlená z ba do Šamnorína /, pripravila ju Mgr. Patrícia Durčáková, Petra Mancošová zo ZŠ Mateja Bela Šamorín, Mgr. Helena Szarvašová, Nina Kubincová zo ZŠ J.A, Komenského Veľký Meder, pripravila ju Dr.Judita Borsická, ďalej Saskia Kollárová z Gymnázia M.R. Štefánika, pripravila ju Dr. Zuzana Greňová, Nina Kristína Dubovská, ktorú pripravila Mgr. Dana Balážiová, Laura Hegedűsová, zo ZŠ Smetanov háj v D. Strede, pripravila ju Mgr. Zuzana Brathová a Dominik Boris z Gymnázia M.R. Štefánika, ktorého pripravila Mgr. Gabriela Bitterová. Víťazom blahoželáme a želáme im v Trnave veľa úspechov. Tak ako býva zvykom, k diplomu pribudla aj hodnotná kniha a ocenení boli aj panie učiteľky, ktoré mali víťaza v svojej kategórii. Okrem ocenených zlatým, strieborným a bronzovým pásmom boli udelené aj Čestné uznania. Osobitne treba spomenúť prednes skúsenej recitátorky Niny K. Dubovskej, ktorá ako jediná prednášala dielo „jubilanta“ Hviezdoslavovu Hájnikovu ženu. A veľmi pôsobivo.

Po súťaži v každej skupine prebiehal odborný seminár, kde sa porotcovia venovali individuálne každému prednesu a dobrými radami našich súťažiacich posúvajú na vyššiu úroveň.

Podujatie metodicky viedla Bc. Erika Sínová.

jana svetlovská

Foto: žos -jAs

Toto ste už čítali?

Cookies