Back to top

Na podanie žiadosti o štipendium 9 000 Eur ostávajú maturantom už len 2 týždne

Publikované: 9. júl 2023 - 10:55
Maturantom ostávajú 2 týždne na podanie žiadosti o štipendium „Študujem doma. Slovensko ma odmení.“ Rezort školstva cez Plán obnovy a odolnosti SR opätovne podporuje a motivuje študentov zostať študovať na Slovensku. Úspešní maturanti môžu už po druhýkrát získať štipendium vo výške 9 000 €, ak sa rozhodnú ostať študovať na Slovensku. K dispozícii je v tomto ročníku 1 550 štipendií.
Na podanie žiadosti o štipendium 9 000 Eur ostávajú maturantom už len 2 týždne

Cieľom štipendijnej podpory je motivovať kvalitných a talentovaných študentov, aby zostali študovať na slovenských vysokých školách a mohli tak posúvať dopredu seba aj Slovensko. Štipendium v celkovej výške 9 000 € môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu na Slovensku maturitnou skúškou. Podmienkou je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium.

V rámci druhého ročníka sa môžu domáci študenti registrovať v dvoch kategóriách:

  • najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov (1000 miest),
  • nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín (550 miest).

Študenti si môžu podať žiadosť o štipendium do 20. júla 2023 prostredníctvom formuláru na stránke www.stipendia.portalvs.sk.

„Pôvodne som chcel ísť študovať do Brna, mnohí moji spolužiaci odišli na vysoké školy do zahraničia. To, že som dostal štipendium, zmenilo moje rozhodnutie a ostal som študovať na Slovensku. Štipendium 9000 eur na tri roky je silná motivácia,“ 

hovorí Kristián Hauswirth, úspešný štipendista z prvého ročníka, ktorý je aktuálne študentom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Výsledné poradie úspešných uchádzačov bude stanovené na základe bodov za dosiahnuté výsledky v rôznych kategóriách: dosiahnutý percentil vo vybraných maturitných predmetoch, či výsledky v ďalších činnostiach ako napríklad súťaže, olympiády a iné aktivity. Rezort školstva tak chce odmeniť tých študentov, ktorí boli počas strednej školy aktívni a rozvíjali svoj talent. Do úvahy pri hodnotení budú tiež brané indikátory sociálneho znevýhodnenia.

Štipendiá 300 € mesačne budú vyplácať študentom vysoké školy po uzavretí zmluvy s rezortom školstva. Štipendium bude vyplácané za mesiace september až jún. Študenti majú nárok na štipendium len počas štúdia. Ukončením štúdia im nárok na štipendium zaniká; nárok na vyplácanie nemajú ani počas doby prerušenia štúdia. Študentovi, ktorý bude na zahraničnom študijnom pobyte (napr. Erasmus pobyt alebo iné), bude štipendium vyplácané bez obmedzení.

 „Oceňujem, že štipendium nie je účelovo viazané. Vďaka nemu si môžem zabezpečiť napríklad ubytovanie a stravu“, hodnotí úspešná štipendistka uplynulého ročníka Michaela Štaffenová, študentka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dodáva:

 „Určite odporúčam tohtoročným maturantom, aby sa o štipendium uchádzali. Šanca je veľká.“

MŠ VVŠ SR

Toto ste už čítali?

Cookies