Back to top

Na radnici informovali o výsledkoch projektu Aktívne starnutie v krajinách V4

Publikované: 16. jún 2023 - 9:26

Na podujatí uskutočnenom na radnici informovali o výsledkoch projektu Aktívne starnutie v krajinách V4. Vyhodnotili aktivity a závery projektu iniciovaného Združením Karpatskej kotliny Hnutia Zdravé mestá, ktorého sa zúčastnila aj Dunajská Streda.
 

Cookies