Back to top

Na radnici oslavovali „zlaté“ hádzanárky

Publikované: 9. máj 2023 - 7:12
Majsterky MOL ligy, hádzanárky HC DAC Dunajská Streda, ktoré získali zlato na spoločných majstrovstvách Česka a Slovenska, 4. mája privítali na radnici.
Na radnici oslavovali „zlaté“ hádzanárky

Víťazky ligy a vedenie klubu prijal primátor JUDr. Zoltán Hájos, viceprimátori Attila Karaffa a MUDr. Juraj Puha, viacerí poslanci mestského zastupiteľstva, prednostka mestského úradu Júlia Bubniaková a vedúca útvaru primátora Darina Nagyová.

„Napĺňa nás nesmiernou hrdosťou, že hádzanárske družstvo žien nášho mesta vďaka vynikajúcemu výkonu vyhralo spoločné česko-slovenské majstrovstvá MOL extraligy,“

- povedala úvodom moderátorka podujatia Mgr. Edita Tilajčíková, potom sa slova ujal JUDr. Zoltán Hájos. Privítal hostí a poďakoval sa im za vytrvalú a tvrdú prácu pre Dunajskú Stredu, ktorú vedenie klubu, kolektív odborníkov a členky družstva dlhé roky vyvíjali a za ktorú im patrí vďaka celého mesta.

„V súvislosti s touto historickou udalosťou je dôležité, aby sme sa na chvíľu zastavili a vyjadrili uznanie voči vašej práci. Tento úspech je výnimočný aj v histórii mesta, rád by som sa preto aj v mene obyvateľov poďakoval členom tímu, vedeniu, trénerom a celému kolektívu za získanie majstrovského titulu aj pre naše mesto,“

- povedal primátor a dodal, že nielen vedenie mesta, ale všetci obyvatelia mesta Dunajská Streda pozorne sledovali zápasy hádzanárok.

„Za týmto úspechom stojí tvrdá drina, ktorú sprevádzal pot a početné zrieknutia,“ dodal Zoltán Hájos s tým, že mesto im bude ďalej fandiť na medzinárodných majstrovstvách. Primátor poďakoval mestským poslancom za podporu. Samospráva totiž prispieva k vytváraniu stabilného finančného zázemia klubu.

V zastúpení družstva, manažmentu a vedenia klubu sa prítomným prihovoril predseda klubu MUDr. Zoltán Horváth, ktorý poďakoval mestu za uznanie.

„Ďakujeme za pozvanie a to, že aj týmto gestom mesto vyzdvihuje dlhoročnú prácu, ktorú klub doteraz odviedol. Treba tiež povedať, že tento výsledok by nebol možný bez dlhoročnej hádzanárskej tradície, ktorá bola pre mesto Dunajská Streda vždy príznačná a to aj v posledných niekoľkých desaťročiach,“

- povedal predseda klubu.

„Pred siedmimi rokmi, keď sa zrodila myšlienka spoločného mestského hádzanárskeho klubu, sa našlo veľa ľudí, ktorí túto myšlienku nielen podporili, ale neskôr aj veľkou mierou prispeli k rozvoju klubu. Osobitne by som chcel vyzdvihnúť úlohu vedúcich dvoch predchádzajúcich klubov, ktorí sa pričinili o to, že vzniknuté občianske združenie, rozšírené o mesto a dva predchádzajúce kluby, vytvorilo pevný základ pre rozvoj klubu. (...) Chcel by som vyzdvihnúť tri veci, ktoré sú potrebné pre úspech.

Práca, poriadok a disciplína sú životnou filozofiou nášho trénera Viktora Debreho, no okrem toho potrebujeme skvelých hádzanárov, športu naklonených rodičov z Dunajskej Stredy, šport obľubujúcich fanúšikov z nášho mesta a v neposlednom rade aj šport podporujúcich podnikateľov a sponzorov z Dunajskej Stredy. Je k tomu potrebná aj samospráva, ktorá podporuje športy. A, samozrejme, športom naklonená atmosféra základných škôl, učiteľov, telovýchovných pedagógov,“

- dodal MUDr. Zoltán Horváth.

Po príhovoroch primátor JUDr. Zoltán Hájos, viceprimátori Attila Karaffa a MUDr. Juraj Puha si podali ruky najskôr s trénerom Viktorom Debrem, trénerkou Silviou Priklerovoou, fyzioterapeutom a masérom Jurajom Ludíkom, trénerom brankárok Jurajom Hudákom, kondičným trénerom Igorom Bakalárom, aby potom osobne zablahoželali aj členkám družstva, kapitánke Kate Juhos, Réke Bízik, Mónike Pénzes, Natálii Némethovej, Eliške Desortovej, Cintii Bugár, Erike Rajnohovej, Bernadett Hornyák, Réke Mészáros, Beatrix Élő, Noémi Kovács, Kristíne Pastorkovej, Barbare Sári, Ligii Costa, Orsolyi Virág Demeter, Noémi Magera, Barbare Gajdóczi, Belle Oláh, Rebeke Kucsera a Panne Hornyák.

Na záver podujatia vedenie mesta pozvalo hostí na malé občerstvenie.

Attila Nagy

Toto ste už čítali?

Cookies