Back to top

Na súťaži vo varení v Malom Blahove sa pripravovalo veľa chutných jedál

Publikované: 30. jún 2023 - 11:12

Občianske združenie Sikabony 24. júna zorganizovalo jeden zo svojich tradičných programov, súťaž vo varení kotlíkových jedál a súťaž o najlepšie domáce zákusky. Zúčastnené tímy vyvárali na dvore miestneho spoločenského domu celé dopoludnie. Pripravené jedlá hodnotila odborná porota a následne ich mohla ochutnať aj široká verejnosť. Chutné občerstvenie doprevádzala hudobná produkcia Szabolcsa Kosára a Janky Kosár-Józsa.
 

Cookies