Back to top

Na telo o alternatívnej doprave

Publikované: 2. október 2021 - 11:46
Aj v tomto roku mesto Dunajská Streda zorganizovalo Deň bez áut. Na detaily tejto akcie sme sa opýtali primátora Zoltána Hájosa.
Na telo o alternatívnej doprave

Mesto Dunajská Streda sa aj v tomto roku prihlásilo na podujatie Týždeň európskej mobility, ktorý prebiehal v čase od 16.-22. septembra. Chceli sme, tak ako vlani, aj tento rok uzatvoriť a prenechať deťom, mnohými akciami a programami spestriť Hlavnú ulicu od Námestia sv. Štefana až po Dunajskú ulicu. Minulý rok sa to stretlo s veľmi dobrou odozvou, deti si to užívali. Tento rok však zasiahlo počasie, a tak sme záujemcov pozvali do Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára.

Cieľom bolo opäť upriamiť pozornosť obyvateľov na alternatívnu dopravu bez áut, resp. na dôležitosť používania bicyklov. Samospráva už v predchádzajúcom období predĺžila cyklotrasy, ale aj v tomto roku plánujeme v rámci jedného projektu Európskej únie výstavbu cyklotrasy  medzi kruhovým objazdom na Czibókovej ulici a Bratislavskou cestou, resp. vytvoriť popri dvoch existujúcich mestských parkovacích domoch pre bicykle ďalšie dva.

Totiž čoraz viacerí využívajú existujúce parkovanie pre bicykle, čo je veľmi dobrá správa. Sčasti aj  preto sa rozšíri parkovacie stojisko oproti železničnej stanici, resp. pridáme nový parkovací dom vedľa hlavnej budovy Tehrmalparku, aby tí, ktorí by chceli na kúpalisko zájsť na bicykli, mohli svoje bicykle odložiť do bezpečia, do uzamknutej miestnosti. Aj tieto budú fungovať na už zaužívanú formu, čipovú kartu.

Na tohtoročnom podujatí dôležitú úlohu dostala obnoviteľná a alternatívna energia. Napríklad na Žitnom ostrove, v Hornej Potôni vyrábaný elektrický autobus tiež zaujal mnohých. Občania mohli vyskúšať, ako sa cestuje tichým, životné prostredie šetriacim dopravným prostriedkom. A na dôvažok, nejde o vozidlo vybavené tradičnou autobusovou karosériou, ale o kompozitný autobus vybavený karosériou z umelej hmoty, ktorý dobre obstál aj v crash-teste. Ľahký elektrický autobus je vybavený motorom, ktorý vyrába Siemens, a ako sme mohli vyskúšať, je veľmi tichý. Zrejme nemusím dodať, že vypúšťané  emisie sú v tomto prípade nulové.

Zdalo sa mi, že tento autobus mal veľký úspech, a to už je iba plus, že do jeho zhotovenia vložili svoju odbornú prácu ľudia žijúci v tomto regióne. Je vhodné spomenúť, že  spodok autobusu možno znížiť, a tak ho bez obmedzení môžu využívať tak vozíčkari ako aj mamičky s kočíkmi.

Plán rozvoja, ktorý slovenská vláda predložila v Európskej únii, je zameraný práve na inovatívne riešenia, resp. na technológie šetriace životné prostredie. Verím, že skôr či neskôr vypíšu takéto tendre, a očakávam aj to, že sa na tomto poli otvorí možnosť aj pre samosprávy.

Totiž ak napr. takéto autobusy zakúpi nejaký dopravný podnik, to samospráve neprinesie zníženie ceny, keďže v účtovníctve sa neobjavia iba vydávané sumy, ale aj odpis samotného autobusu. Teda čím drahší je autobus – elektrické autobusy sú trikrát tak drahé ako klasické -, o to viac musia samosprávy platiť prevádzkovateľom.

Pre samosprávy by takéto riešenie vzhľadom na šetrenie životného prostredia  bolo účinné vtedy, keď oni sami, resp. podniky v správe mesta by mohli formou tendra zakúpiť dopravné prostriedky, takže výdavky navyše by sa nepremietli do ceny cestovných lístkov.

Mesto Dunajská Streda by práve teraz chcela zvýšiť stav mestskej dopravy z dvoch vozidiel na tri, aby sme mestskú dopravu mohli viac optimalizovať.

Najúčinnejším riešením by bolo, keby namiesto súčasných dieselových autobusov samospráva, podnik v jej správe mohla prevádzkovať tri – a dodajme: elektrické autobusy – ktoré by boli pohodlnejšie a hospodárnejšie...

Naspäť ku Dňu bez áut: aj na budúci rok by sme sa chceli zapojiť do podujatia, ale už tak, aby nás ani počasie nerušilo. Počas Týždňa mobility sa určite  nájde vhodný, prijemne teplý deň, a tak sa zariadime, aby v taký deň mohli prebiehať naplánované programy vonku.

O všetkom vás budeme včas informovať. Vtedy by sme chceli záujemcom predstaviť nie iba elektromobily, elektrické autobusy, nie iba bicykle, ale alternatívne, obnoviteľnú energiu využívajúce veci, ako napr. panely na slnečnú energiu, za pomoci ktorých sa dajú ušetriť výdavky tak v domácnostiach, ako aj v inštitúciách!

Toto ste už čítali?

Cookies