Back to top

Na zberný dvor Municipalu môžete zaniesť aj plasty zbierané do vriec

Publikované: 19. január 2022 - 11:00
Na pomoc uvedomelejšiemu nakladaniu obyvateľov s odpadom odteraz môžu obyvatelia mesta plast zbieraný do žltých vriec odnášať aj na zberný dvor Municipalu na Bratislavskej ceste – informoval náš portál technický odbor mestského úradu.
Na zberný dvor Municipalu môžete zaniesť aj plasty zbierané do vriec

Ak ste v zóne rodinných domov zmeškali pravidelný mesačný odvoz triedeného odpadu, prípadne ste robili na sídlisku väčšie upratovanie a nazbieralo sa vám množstvo plastového odpadu, ktoré sa už nedalo umiestniť do žltých kontajnerov, odteraz ho môžu obyvatelia Dunajskej Stredy bezplatne odovzdať v zbernom dvore Municipalu na Bratislavskej ceste.

Nazbieraný plastový odpad treba na zbernom mieste nechávať spolu s vrecom, namiesto použitého vreca občan dostane od pracovníka zberného dvora prázdne.

Čo možno vložiť do žltého vreca: nevratné PET obaly, domáci kovový odpad (konzervy, alufólie, vrchnáky od zaváraninových fliaš, folpack, drogériu z domácnosti, obaly od čistiacich prostriedkov, tetrapack, t. j. škatule od mlieka, či ovocných štiav), čistú fóliu používanú v domácnosti, obaly, sáčky.

Ďalšou novinkou je, že v zbernom dvore sú na kontajneroch dvojjazyčné tabule, ktoré uvádzajú, aký odpad patrí do toho-ktorého kontajnera. Pre obyvateľov mesta je odovzdanie separovaného odpadu – s výnimkou stavebného odpadu – úplne bezplatné. Aj touto formou sa mesto snaží dosiahnuť uvedomelý prístup obyvateľov k triedeniu odpadu.

-rovin-

Cookies